To jsou otázky, na něž by starostové měli získat odpovědi ve čtvrtek na Kutnohorsku, kde se chystá schůzka na Obecním úřadu Vidice. Středočeský kraj tam pozval zástupce obcí z Kolínska a Kutnohorska, jejichž územím prochází zamýšlený vysokorychlostní koridor. Na výsledky nicméně budou zvědavi i zástupci obcí odjinud, kde se také pro budoucnost počítá s protnutím krajiny linií vysokorychlostní železnice. A jak tamější obyvatelé, tak samotné obce vznášejí řadu připomínek a dotazů. Spíš námitek.

Vidické setkání zaměřené na hledání odpovědí a vysvětlování nejasností k situaci, kdy nový typ železnice má stejně jako v začátcích zavádění železné dráhy již podruhé v dějinách „zmenšit svět“, bude moderovat předseda Komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje Petr Halada (STAN); sám dlouholetý starosta obce Kamýk nad Vltavou. Hlavními hosty se stanou ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic Martin Švehlík a systémový specialista oddělení přípravy RS 4 a RS 5 Marek Pinkava ze Staveb železnic. Za kraj budou přítomni statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), který má na starosti oblast silniční infrastruktury, další z náměstků Jiří Snížek (Piráti), jehož doménou je regionální rozvoj a územní plánování, a radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Lze očekávat, že první výhrada, na niž budou představitelé kraje muset zástupům obcí odpovídat, bude znít asi takto: lokálky, o jejichž zachování stojíme, nám chcete sebrat – a VRTky, jejichž vlaky u nás nezastaví, místním nic nenabídnou, jen je budou obtěžovat během výstavby i provozu (a také ohrožovat vodní zdroje, zabírat zemědělskou půdu a hyzdit krajinu), hodláte vnucovat.

Ředitel Švehlík přednedávnem na otázky související s dopady vedení vysokorychlostní železnice v krajině odpovídal na jednání se zastupiteli a vedením města v Kutné Hoře. Mimo jiné zdůraznil, že plány na stavbu VRT zde nenarušují jiné záměry, jelikož území je již po desetiletí rezervováno právě pro vysokorychlostní trať. A její provoz dopravní obslužnost Kutnohorska nijak nezhorší. Osobní doprava na dnešní trati by podle Švehlíkových slov naopak výhledově mohla být i posílena. Vytvoří se také prostor pro přesunutí nákladní dopravy na koleje – přičemž je opět řeč o těch již existujících.

K argumentům Správy železnic mimo jiné patří ujištění, že nová trať ve středních Čechách bude určena výhradně pro osobní vlaky. Znamená to prý méně betonu do krajiny: bude možné lépe kopírovat terén bez zbytečných mostů, tunelů nebo estakád. A další souvislost: VRT bez nákladních vlaků umožní lépe zachovat potřebnou kapacitu a rychlost. Právě tu zastánci VRTek považují za klíčovou: jen krátké dojezdové časy dokážou občany přesvědčit ke změně cestovních návyků.

Správa železnic také slibuje opatření k dodržení hlukových limitů – například valy, stěny či vedení trati v zářezu – stejně jako ochranu životního prostředí. Jak s ohledem na vodoteče i odtokové poměry, vždy podle konzultací s vodohospodáři, tak se zachováním migračních tras pro zvěř. Pro ni se počítá s vybudováním náhradních průchodů.