Toto setkání přímo na břehu Katlova vyprovokovala debata na posledním zasedání zastupitelů města, při které se zástupce katlovských chatařů ohradil proti záměru města na místě schválit Jakubu Vágnerovi – současnému nájemci Katlova – předkupní právo také na přilehlý rybník Pohan. Za chataře se tehdy postavila například Zuzana Moravčíková a někteří další zastupitelé.

Jak sám Jakub Vágner uvedl, ohledně pronájmu Pohanu se jedná o další logický krok, neboť Pohan na Katlov přímo navazuje.
Známý český rybář, který si Katlov u města Kutná Hora pronajal na příštích dvacet pět let, se s chataři sešel již v únoru, kdy jim prezentoval svůj záměr. Jak však prozradily reakce chatařů a členů osadního výboru, koncepce úprav Katlova není hlavním jablkem sváru a většina z nich je úpravami i nadšená. Hlavní příčina neshod při úpravách Katlova zřejmě tkví v nedostatečné komunikaci mezi pronajímatelem, nájemcem a chataři, a v obavách místních z nárůstu počtu návštěvníků rybníka. Mohlo by to podle nich ohrozit dosud poklidný pobyt v rekreační lokalitě. 

Části chatařů se nelíbí Vágnerovy úpravy rybníku Katlov

 Debatu zastupitelů města Kutná Hora, Jakuba Vágnera a chatařů provázela napjatá atmosféra. Podle některých chatařů se ohledně Katlova jednalo tak trochu za jejich zády. „Tento projekt trvá už dva roky a my jsme stále obcházeni," uvedl jeden z nich.

Starosta Kutné Hory Ivo Šanc i sám Jakub Vágner však poukázali na fakt, že majitelem Katlova nejsou ti, kdo zde bydlí, ale město Kutná Hora, které rovněž rozhodlo o jeho osudu. „Koncepce Jakuba Vágnera se nám jeví jako prospěšná, nejen pro město, ale právě i pro chataře, jejichž zájmy, jako je například možnost koupání, jsme zohlednili v nájemní smlouvě," sdělil Ivo Šanc.

Budeme trpět pod náporem lidí?

Jedním z nejpalčivějších problémů, které chataři řeší, je obava z nárůstu návštěvníků Katlova a také hygienický, ale i dopravní dopad na celou oblast. Martin Marek, člen osadního výboru, dokonce poukázal na fakt, že úpravy rybníka jsou prováděny především pro komerční účely a obvinil Jakuba Vágnera z obavy sdělit místním do očí pravdu. Což Jakub Vágner zásadně odmítá. „Kdybych chtěl rybník využívat pro komerční účely, nebylo by podél jeho břehů 17 lovných míst, ale třeba sedmdesát, aby se mi náklady vrátily. Rybník upravuji proto, že to tu mám rád a ne kvůli zisku. Nyní jsem již proinvestoval přibližně čtyři miliony, které nakonec utopím, takže návratnost financí je otázkou mnoha let," zareagoval Jakub Vágner.

Nedostatečná komunikace

Dalším bodem sváru byly údajné potíže s komunikací mezi chataři a Jakubem Vágnerem. Někteří chataři totiž mají pocit, že byli postaveni před hotovou věc. „Pokoušeli jsme se vás zastihnout, dokonce rok a půl nazpět, zasílali jsme e-maily. Setkání se zdařilo až v únoru ve Zbraslavicích," tvrdili sborově někteří z nich. Známý český rybář však podle svých slov pobývá mnohdy dlouhodobě v zahraničí, což mu komunikaci ztěžuje. „Loni jsem byl například osm měsíců mimo Českou republiku, kdy jsem skutečně nemohl reagovat," vysvětloval.
„Pokud se chtěl někdo na něco zeptat, mohl klidně přijít a zaklepat na mě," uvedl český rybář proslulý i v zahraničí , a který v současnosti bydlí přímo na hrázi rybníka.

Části chatařů se nelíbí Vágnerovy úpravy rybníku Katlov

Jak později uvedl starosta Ivo Šanc, středeční jednání nemělo nějaký zásadní vliv na mínění většiny zastupitelů města Kutná Hora. „Jakub Vágner naše podmínky plní," řekl starosta Kutné Hory.

Ne všichni chataři jsou však stejně kritičtí. Vladimíra Novotná, si například pochvalovala, že rybník bude čistý a bude „vypadat k světu".

Hotovo bude 
příští rok na jaře

Od letošního ledna na Katlově vznikly dva ostrovy z bahna obloženého geotextilií a kameny, které jsou zatravněny a zalesněny desítkami keřů a stromů vysokých až osm metrů. Zalesněna byla i hráz a přilehlý pozemek. Podle Vágnera bylo při úpravách použito už 1500 tun kamenů. „Každý bereme do ruky," řekl.

Dosud rybář na Katlově proinvestoval čtyři miliony korun. „Smutné je, že ty čtyři miliony korun zaplavím a nebudou vidět," podotkl. Celkový rozpočet projektu je podle něj ale mnohem vyšší a jenom pod vodou bude kolem pěti milionů. Hotovo by vše mělo být příští rok na jaře. 

Co na Katlově také zaznělo…

„Dno rybníka je oseto obilím. Když jsme jej seli, ozývalo se ze břehu, který … teď nemůžu citovat… zde seje rákos."
Jakub Vágner

„Musím zasáhnout, protože od počátku jsou jednání o Katlově vedena značně nekorektně a chatařů se nikdo na nic neptal, což si myslím, že by bylo férové."
Martin Marek, chatař, člen osadního výboru

„Rybník bude využíván vyloženě ke komerčním účelům, viz akce Chyť a Pusť. Jakub Vágner zatím nenašel odvahu, aby nám řekl pravdu do očí. Kdyby se na začátku postavily rovně karty, našel by se určitě nějaký kompromis."
Martin Marek, chatař

„Od samého začátku jsme hájili zájmy chatařů, které jsou zakotveny v nájemní smlouvě. Rybník je majetkem města Kutná Hora v užívání Městských lesů a rybníků. Nechci se vás dotknout, ale rybník není váš."
Ivo Šanc, starosta Kutné Hory

„Tento projekt trvá už dva roky a my jsme stále obcházeni."
jeden z chatařů na Katlově

„Vše říkám rovnou na tělo, do očí. Vám jednoduše vadí, že už to tu nebude jen vaše. Já tomu rozumím, že sem budou jezdit i jiní lidé, ale každý by měl začít na svém písečku."
Jakub Vágner

„Mé jednání s vámi proběhlo korektně. Jednou jste mě pozvali, jednou jsem přišel. Bydlím támhle u rybníka, kdokoliv z vás mohl přijít, zaklepat a zeptat se. Z vás pánů za mnou nebyl nikdo."
Jakub Vágner

„Uvědomte si, že zastupitelstvo hájí nejen zájmy města Kutná Hora a jeho rozpočtu, ale i širší zájmy, než jsou pouze zájmy vás chatařů na Katlově."
Ivo Šanc, starosta

„Pan Vágner se tváří, že ho tu chataři nechtějí. V únoru jsme si vyjasnili, že to tak není. Pokud však něco řeknete, a pak je to jinak, tak to podrývá naši důvěru k vám."
jeden z chatařů na Katlově

„Úpravy, které pan Vágner dělá na Katlově, se mi moc líbí. A že je rybník vypuštěný… byl vypuštěný pokaždé po výlovu."
Božena Poklopová, chatařka

„Těch nespokojených je jen pár. Troufnu si říci, že kolem nás je většina těch, co jsou spokojení."
Vladimíra Novotná, chatařka

„Nemyslím, že bych na Katlově dělal něco špatně."

Další kroky rybáře Jakuba Vágnera na Katlově středeční setkání s chataři prý neovlivní. Jak první společnou schůzku s chataři zhodnotil?

Úpravy rybníka Katlov za dva měsíce od naší poslední návštěvy značně pokročily. V jaké jsou nyní fázi, a kdy by mohlo být hotovo?

Kdy bude hotovo, to nemůžu přesně říci, protože to velice záleží na počasí. Chtěl bych být meteorologem. Jak se říkalo, že bude tvrdá zima a suché jaro, tak to nakonec bylo naopak. Hodně nám to pomohlo, protože jsme celou dobu mohli pracovat. Nyní se uvidí, jaké bude počasí. Pokud bude pršet, může se stát, že Katlov bude už na podzim plný. Provozuschopný by měl být rybník na jaře 2015. Je zde ještě spousta titěrné práce, která ani není vidět.Části chatařů se nelíbí Vágnerovy úpravy rybníku Katlov

Do úprav Katlova jste investoval již čtyři miliony. Na kolik celkem nakonec úpravy rybníka vyjdou?

Celkový rozpočet bude výrazně vyšší, pod vodou bude přibližně pět milionů korun plus investice vložené do úprav zázemí. Ještě ale nejsme ve fázi, kdy bychom to mohli aktivně řešit.

Celé toto jednání s chataři vzniklo na základě projednávání vašeho předkupního práva na rybník Pohan. Jaké s ním máte záměry?

Rybník Pohan je spojená nádoba s Katlovem a pokud ten není napuštěn, není napuštěn ani rybník Pohan. Jsou to v podstatě bratr se sestrou. Kdo hospodaří s vodou na Katlově, tak tím velmi ovlivňuje i rybník Pohan. Tudíž je to další logický krok.

To, co se zde dnes dělo – vyjádření nespokojenosti chatařů – ovlivní to nějakým způsobem vaše další kroky?

Určitě je v žádném případě neovlivní. Nemám pocit, že bych zde dělal něco špatného nebo něco zanedbal. Na celé vodní ploše, která je obrovská, je jen 17 lovných míst. Bydlím zde, nemám to zde pro vydělávání, ale pro radost. A protože tu bydlím, chci to tu mít pěkné.

Když jste se pouštěl do projektu, očekával jste, že by se situace s místními občany mohla takto vyostřit?

Situace se nikterak nevyostřila. Dnes sem víceméně přišli čtyři lidé, kteří jsou nespokojení proto, že si zde nemohou dělat to, co chtějí. Doba se změnila, vše nepatří všem. Pokud místní občané chtěli mít rybník pouze pro sebe, mohli si jej pronajmout. V tom vidím princip demokracie.