Nová socha, kterou navrhl a z pískovce z polského příhraničí vysekal Martin Roháček z Kamenosochařského střediska Lipnice nad Sázavou, byla instalována na místě bitvy u rybníka Prosík. Doplnila tak stávající památník bitvy, která se zde odehrála 7. června roku 1424.

Vojenský střet u Malešova se řadí mezi nejkrvavější bitvu husitských válek, a vítězství husitů nad panskou jednotou patří mezi největší taktický úspěch tehdy již slepého vojevůdce. Žižka hned druhý den po vyhrané bitvě v Malešově dobyl Kutnou Horu a následně se mu poddala města Kouřim, Nymburk a Český Brod.

Samotnému odhalení sochy předcházely audio ukázky ze slavné husitské filmové trilogie režiséra Otakara Vávry.

Po následném příchodu husitského vojenského oddílu, který vedl Jan Roháč z Dubé a ze Sionu, a z vozu vše sledoval Žižka, v podání spolku Roháčův Sion, započalo samotné odhalení sochy.

Následovalo poděkování všem zainteresovaným, Mlýnu Dubina a především Pavlu Tomášovi. Jako zajímavost je možno uvést, že jeho otec posloužil jako vzor pro obličej, došlo i na improvizovanou historickou přednášku.

Místo protíná naučná stezka Cestou husitských hejtmanů, která začíná a končí v nedaleké obci Chlístovice.