Lenka Tvrdíková se zúčastnila kurzu “EFL Methodology in Practise for Young Learners”, ve kterém se seznámila s novými metodami a trendy při výuce angličtiny malých dětí. Kateřina Opočenská studovala “EFL Methodology in Practise for Learners Aged 10+”, jehož obsahem byly nejnovější trendy a postupy výuky angličtiny starších žáků.

Iveta Balánová absolvovala kurz zaměřený na metodologii integrace angličtiny a všeobecně vzdělávacích předmětů “CLIL Methodology in Practice”. Součástí kurzů byla návštěva výběrové základní školy Queen’ s Park Primary School, kde naše vyučující sledovaly místní žáky a učitele při práci.

Účast na kurzech byla pro všechny zúčastněné velice přínosná a inspirativní. Díky pobytu v cizojazyčném prostředí si osvěžily jazykové dovednosti potřebné pro kvalitní výuku. Velké díky patří rodině Galových za přátelské přijetí a zájem o konverzaci.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Erasmus - logo.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Kateřina Opočenská