Chlístovické zastupitelstvo čítá patnáct členů – nejvíce mandátů, šest, získala ve volbách Komunistická strana Čech a Moravy. Čtyři mandáty obsadili členové Rozvoje pro všechny vesnice, tři mandáty získalo Sdružení nezávislých kandidátů spojených osad a dvě místa obsadilo Sdružení nezávislých kandidátů.

Na pozici byl navržen dosavadní starosta Jaroslav Douda (KSČM), který díky hlasům od deseti zastupitelů svůj post nakonec obhájil. Na pozici místostarosty byl zvolen Jindřich Kozlík (Sdružení nezávislých kandidátů). Jako zbývající členové rady byli jmenováni František Strnad (KSČM), Jiří Zeman (Sdružení nezávislých kandidátů) a Karel Kršňák (KSČM).

Následovala volba členů kontrolního a finančního výboru. S připomínkou vystoupil Zdeněk Janovský (Rozvoj pro všechny vesnice), který žádal o to, aby se počet členů v těchto výborech navýšil na pět, aby ve výborech našla zastoupení každá kandidátka. Jeho návrh ovšem hlasováním neprošel.

Přistoupilo se tedy k volbě předsedy finančního výboru. Navržen byl Zdeněk Janovský, návrh ovšem zastupitelé podpořili pouze sedmi hlasy. Jako další kandidát byl navržen Pavel Martínek (Sdružení nez. kand. spoj. osad), kterého členové zastupitelstva podpořili devíti hlasy, a tak se stal předsedou finančního výboru. Zbývajícími členy se následně stali Lenka Baťová (Sdružení nez. kand. spoj. osad) a Jaroslav Vokolek (Rozvoj pro všechny vesnice).

Předsedou kontrolního výboru byl jmenován František Strnad (KSČM). Jako členové byli navrženi Jiří Kazda (KSČM) a Pavel Zámyslický (KSČM). Proti tomu se vyjádřil Ondřej Kruliš (Rozvoj pro všechny vesnice). „Je paradox, aby členy kontrolního výboru byli členové jedné kandidátky,“ řekl. Následně byl on navržen jako možný člen kontrolního výboru a zastupitelé jej podpořili dvanácti hlasy.

Během zasedání se ukázalo, jak jsou místní rozpolceni. Opakované volby jsou v obci stále palčivou záležitostí. A není ale jedinou starostí. Dalším problémem místních je projekt vodovodních přípojek. Ten se bude projednávat na dalším zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 26. března.