Zastupitelé Středočeského kraje souhlasili s pořízením 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, spočívající v zajištění opatření pro průjezd nadměrných a těžkých komponentů nutných pro rozjezd nového jaderného zdroje. Kvůli přepravě těžkých komponent nutných k dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech se bude muset změnit i silniční síť, vyrostou nové účelové komunikace a mosty.

Ilustrační foto.
K navrtání plynovodu a úniku plynu u Paběnic došlo asi při geologickém průzkumu

Jako nejvýhodnější varianta z hlediska časových, společenských, geopolitických a finančních dopadů, byla vybraná kombinovaná vodní a silniční doprava, přičemž části jaderného zařízení by měly putovat lodí přes Hamburk, Ústí nad Labem až do Týnce nad Labem. Poté by měl být náklad přeložen na kamiony a po silnici transportován do Dukovan.

Trhy na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi.
Kam na Kutnohorsku na farmářské trhy? Sezona začíná už před Velikonocemi

Krajští zastupitelé odsouhlasili zahájení pořizovacího procesu 13. aktualizace Zásad územního rozvoje, která vymezuje koridory pro budoucí stavby na pěti místech na Kutnohorsku (viz box na konci článku). „Návrh na pořízení podalo ministerstvo dopravy. Řešení celé problematiky je koncipováno s cílem zajištění zprůchodnění vybrané trasy pro umožnění transportu těžkých konstrukčních celků po území ČR na staveniště do Dukovan. Připomínám, že se jedná se o strategickou stavbu státu,“ uvedl Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Těžké transporty by měly jezdit čtyři roky

„Některé silnice a mosty zůstanou, jiné, pro nepotřebnost, zaniknou. V tomto případě pak budou dotčená území uvedena do původního stavu. Předpokládáme, že těžké transporty budou trvat zhruba čtyři roky, začít by se mělo v roce 2030,“ konstatuje Jiří Snížek a pokračuje: „Zprůchodnění navržené a odsouhlasené trasy pro přepravu těžkých a nadrozměrných komponent je podmínkou pro výstavbu jaderné elektrárny. Jedná se o soubor dočasných opatření, která na sebe navazují a každé z nich má charakter nadmístního významu. Opatření se týkají silnic I. i II. třídy.“ Komponenty by měl vždy přepravovat nákladní vůz s vlekem, přičemž celková hmotnost soupravy by neměla přesáhnout 895 tun (750 t komponenta, 145 t podvalník) a 53,2 metru délky.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ KVŮLI DOSTAVBĚ JE DUKOVANY NA KUTNOHORSKU

· Objízdná trasa okolo stávajícího mostu ev. č. 2-018. Trasa bude tvořena provizorním připojením na silnici I/2 a provizorním mostem přes řeku Doubravu u Kobylnice (směr Svatý Mikuláš). Trasa bude jednopruhová, jednosměrná s šířkou 7,5 m a návrhovou rychlostí 30 km/h. Provizorní most je navržen jako jednopólový s požadovanou zatížitelností, s délkou přemostění 25 m a šířkou 9,5 m.

· Jednosměrná účelová komunikace, která bude využívána jako objížďka mostů ev. č. 2-006 a 2-014 na silnici I/2 a mostu ev. č. 38-044 na silnici I/38 mezi Malínem a Novými Dvory.

· Jednosměrná účelová komunikace včetně provizorního mostu přes řeku Brslenku, která bude využívána jako objížďka mostů ev.č. 38-049 a 38-050 na silnici I/38 u Čáslavi. Provizorní komunikace je v délce 0,5 km vedena podél násypu silnice I/38, překoná Brslenku provizorním mostem, železniční vlečku a další, místní komunikaci.

· Silniční objížďka mostu přes železnici (ev. č. 38-051 na silnici I/38) u Čáslavi. Objízdná trasa je tvořena mimoúrovňovou provizorní komunikací, železničním přejezdem, propustkem a napojením na silnici I/17 a I/38. Trasa dočasného opatření je v celkové délce 479 m.

· Objížďka podjezdu pod tratí č. 230 za Čáslaví. Provizorní objízdná trasa je tvořena mimoúrovňovou provizorní komunikací, dále provizorním přejezdem napojením na silnice I/38 (směr Horky) a II/337 (směr Žleby). Komunikace je v základní šířce 9,0 m. Provizorní komunikace je navržena v délce 736 m.