Jak potvrdilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), vše jde podle přesně vypracovaného harmonogramu. Ten je stanoven na šest týdnů. Pokud ale půjde vše podle plánů, práce je možné stihnout ještě o něco dřív. „To za předpokladu, že nám práce nezkomplikuje počasí nebo nebudou nějaké technologické problémy,“ uvedl Miroslav Paleček, správce staveb ŘSD.

Odvoz kontaminované zeminy je prováděn za přísných technologických opatření. Stavební zóna je zaplachtovaná a pracovníky je možné vidět pouze ve speciálních oblecích a rouškách.

Lidem z ochranného pásma, tedy z bezprostřední blízkosti stavby, přišel před zahájením těchto prací dopis s upozorněními. „V dopise stálo, že máme například omezit větrání,“ potvrdil Petr Procházka z Malína.

Kolem mostu chodí každý den i lidé, kteří celou situaci bedlivě sledují. „Každý den tu pozoruji, jak oplachují vozy. Žádná zemina se po Malíně nepovaluje,“ uvedla Jana Dvořáková.

Práce s kontaminovanou půjdou měly původně začít již v dubnu, a to kvůli tomu, aby práce nekomplikovala prašnost, ke které při vyšších teplotách může dojít. Uzavření mostu se ale opožďovalo, proto došlo ke měsíčnímu prodlení.