„Pracovní komise se sešla na svém prvním jednání a dohodla se na dalším postupu s tím, že ze strany Oblastní nemocnice Kolín a.s. na dalším zasedání komise bude předložena především analýza hospodaření nemocnice v Kutné Hoře. Pokud jde o město Kutnou Horu, tak Kutná Hora bude předkládat alternativní návrh řešení rozsahu poskytování zdravotní péče v kutnohorské nemocnici. Další jednání pracovní komise bylo dohodnuto na 5.února 2019,“ uvedl krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka.

Starosta Kutné Hory Josef Viktora k problematice uvedl, že zástupce Kutné Hory zajímalo především to, jakým způsobem je vyčíslována desetimilionová ztráta kutnohorské nemocnice. „Na jednání jsem přišel se silným mandátem dvaceti tisíc obyvatel Kutné Hory, mandátem zastupitelů a v neposlední řadě také čtyřiceti starostů obcí v okolí Kutné Hory a Čáslavi. Trváme na to, aby v kutnohorské nemocnici byla zachována péče ve stávajícím rozsahu,“ řekl Josef Viktora.

Kutnohorský starosta zdůraznil, že se vše točí kolem personálního obsazení. „Důležité slovo ve věci řešení problematiky kutnohorské nemocnice budou mít zdravotní pojišťovny, aby uzavřely smlouvy na rozsah péče, který my potřebujeme,“ dodal Viktora. Starosta rovněž připomněl, že do vybavení kutnohorské nemocnice se dlouhá léta neinvestovalo a ta je tak téměř ve stejném stavu, v jakém byla ve chvíli, kdy ji město předávalo Kraji. „Věřím tomu, že se prostředky na investice do nemocnice najdou,“ uzavřel starosta.