Kvůli demolici malínského nadjezdu byla Malíňanům totiž v letošním roce odebírána moč. Jednalo se o takzvaný biologický monitoring. Díky tomu se mělo zjistit, zda se obyvatelům Malína nezvýšila hodnota arsenu v těle. V průběhu demolice mostu bylo totiž nutné zdemolovat i náspy mostu, ve kterých byl obsažen jedovatý arsen.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zařídilo biologický monitoring pouze 25 lidem, kteří se nacházeli v takzvaném ochranném pásmu. Byli to ti, kteří své domy tedy měli v bezprostřední blízkosti malínského nadjezdu.

„Nemusíte mít starost o své zdraví. V ochranném pásmu nebyly žádné výsledky překročeny a všechny byly v normě,“ uvedl František Stehlík z Krajské hygienické stanice.

Na to ale hned reagovali rozhořčení obyvatelé z Malína. „Když tam pracovali s arsenem, hrály si tam děti a nikdo to neřešil. Jak to může být všechno v pořádku?“ zaznělo z řad obyvatel. Na to hned Stehlík odpověděl. „O druhý vzorek biologického monitoringu stálo v ochranném pásmu už jen 8 lidí. Zbytek o to nestál a tři lidé se odstěhovali,“ uvedl s tím, že poté je těžké připravit konečné výsledky. Podle Františka Stehlíka byl ale tento biologický monitoring připraven do detailů, součástí byl i dotazník.

Lidé byli na debatě také zvědavi na výsledky biologického monitoringu, který byl v režii kutnohorské radnice. Jednalo se o obyvatele, kteří již nebyli zařazeni do takzvaného ochranného pásma a své domy podle ŘSD neměli v blízkosti demolice mostu a nehrozilo žádné nebezpečí. „Tento biologický monitoring byl připraven narychlo, součástí odběrů nebyl osobní dotazník a umístění bydliště s ohledem na vzdálenost od stavby,“ řekl Stehlík.

Arsen v Malíně

Kliknutím zvětšíte.

Celkem si nechalo udělat tento biologický monitoring 87 lidí. Podle Krajské hygienické stanice došlo ve sledování k překročení ve dvou případech. „Ze 172 stanovení byly překročeny dva výsledky,“ řekl Stehlík. Protože jsou ale výsledky zakódované, Město Kutná Hora ani Krajská hygienická stanice neví, o které obyvatele Malína se jedná. „Víme jenom, že se jedná o muže a ženu. Ti musí za námi přijít sami. Pokud budou chtít, budeme s nimi jejich zdravotní stav dále řešit,“ dodal František Stehlík.

Obyvatelé Malína nebyli s těmito odpověďmi příliš spokojení. „Mysleli jsme, že se v konkrétních číslech dozvíme, jaká hodnota arsenu v těle je škodlivá a jaká nikoliv. Říkáte tu všechno moc odborně,“ zaznělo z řad obyvatel.

Do debaty se vložila také Jana Krulišová z Malína. „Když má někdo ty hodnoty zvýšené, jak má tedy nyní postupovat,“ řekla. Na to hned reagoval Stehlík, že záleží na mnoha dalších faktorech. „Záleží, co máte na zahrádce, zda pijete vodu ze studny,“ dodal.

Podle některých obyvatelů Malína neprobíhala demolice malínského nadjezdu pod přísnými bezpečnostními opatřeními, která byla stanovena. „Jak jsme mnozí viděli, některé vozy nejezdily ze stavby zcela zaplachtované, jak bylo původně slíbeno,“ připomněla Jana Krulišová. V některých dnech byla navíc při demolici vlivem větrného počasí i vysoká prašnost. „Prášilo se desítky metrů na všechny strany,“ dodala.

František Stehlík na debatě také zdůraznil důležitý fakt. „Území Malína je trvale zatíženo a všichni obyvatelé mají v těle obsaženo malé množství arsenu,“ dodal na závěr malínské debaty.

Lidé odcházeli po více než dvou hodinách z debaty ve většině případů nespokojení. Nedozvěděli se konkrétní výsledky a mezi některými stále panuje strach, že mají v těle jedovatý arsen.

Jana Krulišová z Malína v závěru poděkovala starostovi Kutné Hory Josefu Viktorovi za jeho čas, který obyvatelům Malína věnoval.