„Jez je v majetku města, které si ho kdysi vzalo do správy, protože se k němu nikdo nehlásil. Je v havarijním stavu a už dávno neplní svoji funkci. Na rekonstrukci je možnost získání dotace,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011) s tím, že naplno se nefunkčnost jezu projevila při posledním vzestupu hladiny Vrchlice.

Radní už schválili uzavření smlouvy s firmou Projektový ateliér Dlabáček z Hradce Králové, která má žádost o dotaci včetně všech nutných dokladů zpracovat do začátku února příštího roku. Tehdy by také měla být Státním fondem životního prostředí ČR vyhlášena výzva Posílení přirozené funkce krajiny, v rámci níž lze dotaci získat.

Ta by podle místostarostky Kutné Hory Silvie Doušové (STAN – Šance pro Kutnou Horu) měla pokrýt pětaosmdesát procent uznatelných nákladů. „Je to dobrá příležitost a jedna z posledních možností, kdy dotaci vyčerpat. Od roku 2021 půjdou dotace z Regionálního operačního programu na pětapadesát procent,“ dodala Doušová.

Rekonstrukci jezu  u Wagenknechtova mlýna plánovala už minulá kutnohorská radnice v roce 2015, stejně jako další úpravy v údolí Vrchlice, například zbudování brodu, lávky nebo hráze, které by zadržovaly přívalovou vodu a naplaveniny.