„Jsme tady, abychom ukončili další etapu rekonstrukce této významné raně barokní stavby. Jsem přesvědčena, že celá kolej byla protknuta novým životem v podobě Galerie Středočeského kraje, která se ve velmi krátké době zařadila mezi nevýznačnější instituce naší země," přivítala hosty na tiskové konferenci hejtmanka Středočeského kraje Zuzana Moravčíková.
Již před touto větou kolovalo mezi novináři i pozvanými drobné rozčarování, jelikož se očekávalo představení nejenom prostor severního křídla koleje, ale i přilehlých zahrad. Tato druhá etapa by však měla být dokončena až v prosinci tohoto roku. Práce zahrnují nejenom zahrady samotné, ale i objekt jízdárny a bastionu.
Veřejnosti se prostory představí v rámci dne otevřených dveří v sobotu 6. října od dvou hodin odpoledne, kdy bude jejich provoz zahájen vernisáží fotografií „Rekonstrukce jezuitské koleje 1991 – 2012". Úplné zpřístupnění severního křídle je naplánováno po kolaudaci, která by se měla uskutečnit 
11. října. 

Z rekonstrukce prostor měli radost nejenom milovníci umění či překrásných staveb, ale i archeologové, kterým se otevřela možnost podívat se pod povrch, a učinit tak několik významných objevů.

Archeologie vypráví

„Výzkum nám poskytuje asi nejdetailnější pohled na život ve středověku, a to jak na věci, které si s Kutnou Horou obyčejně spojujeme, to znamená těžba stříbra a zpracování této suroviny v našem městě, tak i například života měšťanstva atd.," pochvaluje si vykopávky archeolog Jan Frolík.
O rozsáhlosti celého výzkumu vypovídá i množství nalezených předmětů, které se v následujících měsících dočkají zanalyzování a vyhodnocení. „Na projektu pracovalo 50 až 60 lidí, nasbírali jsme 1039 plných krabic od banánů, pořadová čísla nálezů skončila na čísle 21654," popisuje situaci Frolík. „Bylo nalezeno i 323 mincí, což je vůbec jeden z největších souborů u nás. Mám za sebou již mnoho výzkumů, ale že bychom pracovali jeden rok a jeden týden bez ohledu na počasí, se mi ještě nestalo," dodává archeolog.

Našel se i pravěk

Z jeho slov také vyplývá, že středověk nebyl jediné období, ze kterého pocházely nalezené předměty, ale byly zde i nálezy pravěké. Přesněji z období bolerázské kultury, která má své těžiště na Slovensku a největšího rozkvětu se dočkala kolem roku 3500 před naším letopočtem.
„Já vyslovuji naději, že jestli se nám povede vše řádně zpracovat, tak bychom v těchto prostorách uspořádali výstavu mapující výzkum," zakončil Jan Frolík, čímž zároveň nastínil budoucí využití prostor severního křídla jezuitské koleje.