„Nově budou dvě linky autobusů zajíždět k nádraží v Kutné Hoře, což lidem z obcí v okolí nabídne možnost přestupu na vlaky do Prahy,“ konstatoval. Ke kutnohorskému nádraží budou prodlouženy trasy linek 782 (jejíž dojezd do Kutné Hory se zkrátí) a 783; její trasa bude prodloužena z Žehušic přes Bernardov do Kutné Hory.

Změny, které souvisejí především s vyhodnocením zkušeností po začlenění autobusů jezdících v oblasti Čáslavska do systému Pražské integrované dopravy, přinesou od neděle úpravy tras i několika dalších linek – a zasáhnou i do širšího regionu. To se především týká autobusů s číslem 707: jezdit budou po okružní trase z Kolína do Kolína; přes Kutnou Horu. S prodloužením linky 783 pak souvisí naopak zkrácení tras autobusů na linkách 784 (nově pojede jen v úseku Horka I – Čáslav) a 803 (bude jezdit pouze mezi Kutnou Horou a Starým Kolínem); tu vedle autobusů s číslem 783 budou částečně nahrazovat také vozidla s označením 707.

Komplikace při přestupech cestující nepotěší

Paradoxně se však obyvatelům části regionu zhorší možnosti přestupů mezi vlaky. Zklamáním se pro cestující stanou změny na železnici – konkrétně ty, které se týkají regionální tratě 014 Kolín–Ledečko. Pokud pasažérům z části regionu Kutnohorska dosud vyhovovalo dojet vlakem do Kolína a odtud celkem v pohodě pokračovat osobákem na Prahu, takovéto cestování se změní jen ve vzpomínku. Přípoje totiž budou lidem v Kolíně ujíždět prakticky před nosem. A nepočkají: se zachováním takzvaných přestupních vazeb nový jízdní řád nepočítá. Snahy dojednat se Správou železnic jízdní řád výhodnější pro lidi neklaply, lituje vedoucí oddělení plánování vlakové dopravy IDSK Stanislav Lešák.

Lepší řešení se prý nenašlo

Důvodem je změna přepisů týkajících se pohybů ve stanici, kde nejsou jinde běžné vyvýšené perony, a tak je nutné počítat s pohybem cestujících v kolejišti. Vlaky tam nově musí najíždět výrazně pomaleji. V důsledku toho se mění celý dopravní model včetně míst, kde se křižují protijedoucí vlaky. A byť to cestující sotva pochopí, nepodařilo se připravit takový rozpis příjezdů a odjezdů, aby lidem přijíždějícím do Kolína od Ledečka přípoje na Prahu neujížděly přímo šokujícím způsobem. Což mnozí hudou vnímat jako výsměch, avšak organizátoři veřejné dopravy jen krčí rameny: lepší řešení se nenašlo, i když o ně usilovali.

Chválit změny nebude také část cestujících využívajících linku S20, která mimo jiné spojuje s Kolínem Čáslav a Kutnou Horu. Na ni bude komplikovanější přestup než dosud v případě, že přijedete do Kolína vlakem od Havlíčkova Brodu. „Přestupy jsou nadále možné – ale budou jiné a méně komfortní,“ konstatoval Lešák. S vysvětlením, že v tomto případě jsou na vině právě změny na trati 230 Kolín–Havlíčkův Brod. Především omezení daná pokračováním přestavby uzlové stanice Pardubice, ale dopady mají také posuny tras dálkových rychlíků po dokončení prací spojených s výlukami mezi Ústím nad Orlicí a Chocní.