V Čáslavi nechtějí jít cestou Kutné Hory, která potíže s nemocnicí před časem řešila ve spolupráci s krajem: svoji nemocnici převedla na něj a ta nyní funguje jako součást Oblastní nemocnice Kolín. Čáslavská nemocnice, která slouží nejen pacientům z města a okolí, ale do její spádové oblasti patří i části Havlíčkobrodska, Chrudimska a Pardubicka, má zůstat v rukách města.

To kvůli tomu má ve své historii poprvé dva místostarosty. Jako uvolněnou místostarostku – tedy „z povolání“; vykonávající funkci jako své hlavní zaměstnání – zvolili zastupitelé Renatu Vaculíkovou (ČSSD); druhým, takzvaně neuvolněným místostarostou, se stal lékař Ervin Petrikovič (za ČSSD). Jeho hlavním úkolem má být právě starost o nemocnici. Místostarostka Vaculíková vysvětluje: „V době, kdy čáslavská nemocnice stojí doslova na okraji propasti, je potřeba, abychom se její záchraně věnovali opravdu naplno.“

Právě doktor Petrikovič se podle jejích slov má stát hlavním koordinátorem úsilí o obnovu nemocnice – a představitelé města jsou přesvědčeni, že bude výhodnější věnovat se této činnosti z pozice místostarosty než „jen“ v roli řadového člena rady města. V rámci jednání s úřady i dalšími organizacemi bude mít lepší pozici. Přičemž se počítá s tím, že post druhého místostarosty by měl být dočasný: pouze na dobu potřebnou ke stabilizaci stavu nemocnice.

O tom, že se věci kolem nemocnice mají měnit a dávají se do pohybu, svědčí hned první rozhodnutí nově zvolených radních města Čáslav: odvolali ředitelku Ditu Mlynářovou a dočasným vedením pověřili lékaře Ctibora Provazníka. Ten má nemocnici vést do nástupu řádného ředitele, vzešlého z výběrového řízení. Že by jeho jméno mělo být známé kolem přelomu roku, řekl Deníku starosta Jaromír Strnad.

Rozhovor se starostou Jaromírem Strnadem o nemocnici

close Jaromír Strnad info Zdroj: archiv MÚ Čáslav zoom_in Jaromír Strnad Odvolání ředitelky přišlo hned po povolebním „střídání stráží“ ve vedení města. Taková rychlost může někoho překvapovat…
My jsme věděli, jakým způsobem se nemocnice vede – a jak je to tam vedeno, vědělo i minulé vedení města. Myslím, že kdyby nebyly volby, přistoupilo by k tomuto kroku také.

Proč byl vedením nemocnice pověřen právě Ctibor Provazník?
Chtěli jsme někoho místního, znalého poměrů. To pan doktor splňoval.

Jak dlouho má nemocnice zůstávat pod jeho vedením?
Do uzavření řádného výběrového řízení, které, jak předpokládám, bude vyhlášeno v dohledné době. Nebude to ale za týden.

Máte odhad, kdy budou známy výsledky?
Rádo bychom to měli vyřešeno do počátku příštího roku.

Poznají nějakou změnu pacienti?
Chceme dělat vše pro to, aby se fungování nemocnice zlepšovalo. Aby nedocházelo k omezování provozu, abychom sehnali lékaře, aby se začalo operovat. Aby oddělení znovu fungovala jako před čtyřmi roky. Uvědomujeme si, že to nebude jednoduché a není to otázka týdne nebo čtrnácti dnů; co se změnilo za tři roky, se minimálně stejně dlouhou dobu bude vracet zpět. Občanům jsme to ale slíbili – a děláme pro to maximum. Chceme, aby co nejdříve byla plně funkční chirurgie, sehnat lékaře na internu, aby toto oddělení fungovalo, jak má, zlepšit fungování porodnice…

Nové komunikace i stavební parcely

Vedle změn v nemocnici má nynější vedení Čáslavi také další plány. Starosta Jaromír Strnad Deníku řekl, že dělá revizi připravených investičních projektů. Nyní se projektuje mateřská škola – přičemž v případě, že město získá dotaci, se počítá se zahájením výstavby v polovině příštího roku. Čáslav také chystá projekty na zlepšení vybavení všech tří základních škol.

Aktuálním projektem je rekonstrukce sítí s opravami komunikací na Čeplově, totéž pak i na Vachově. „Zde je ještě vrchní vedení elektřiny; budeme jednat s ČEZem, aby se dalo do země,“ poznamenal starosta. Z dalších záměrů zmínil městskou nemocnici – ať už její oplocení, nebo úpravu zpevněné plochy.

Zájem má vedení města i o pokračování bytové výstavby. „Je poptávka po stavebních parcelách, které bychom chtěli vyjít vstříc,“ konstatoval Strnad.