Opravy se tak díky finančnímu příspěvku dočká socha svatého Bernarda u silnice z Kutné Hory na Hořany na konci města, socha svaté Barbory v ulici U Havírny a také kaplička v Novomlýnské ulici vpravo před lávkou. Ve všech třech případech bude kraj financovat převážnou část opravy. „V případě sochy svatého Bernarda, kde se celkové náklady pohybují ve výši 142 tisíc korun, tvoří krajská dotace 140 korun. U sochy svaté Barbory je to sedmdesát tisíc ze sto třiceti a u kapličky v Novomlýnské ulici sto sedmdesát tisíc z dvou set,“ upřesnil kutnohorský starosta Ivo Šalátek.

Zmíněné restaurování nebude jedinou opravou historických památek ve městě v brzké době. Pokračovat bude například oprava památníku Karla Havlíčka Borovského na Havlíčkově náměstí. „V loňském roce se restaurovala samotná socha Karla Havlíčka Borovského, letos přijde řada na balustrádu,“ popsal Šalátek s tím, že by mělo dojít i na rekonstrukci dobového litinového zábradlí. K docílení jeho věrné podoby mají domoci historické fotografie.