Jak známo, městys Kácov byl jednou z nejzadluženějších obcí v republice a jeho zadluženost trvá k lítosti jeho vedení i nadále. Nyní se však podařilo na základě jednání s ministerstvem financí uzavřít výhodnou dohodu o splátkovém kalendáři. Kácovu zbývá splatit čtyři miliony korun. Podle nového splátkového kalendáře bude platba rozložena na čtyři roky po jednom milionu korun, což umožní realizovat novému vedení městysu jeho plány pro nejbližší období.

Na pátečním veřejném zasedání zastupitelů městečka chce starosta také zveřejnit celou řadu dalších zajímavých informací. Zhodnocení stavu obce k 1. listopadu 2006, kdy byl úřad obce převzat novým vedením, přehled realizovaných akcí již novým vedením v průběhu celého roku 2007 i plánované akce v městečku a jeho okolí v roce 2008. Dá se očekávat bouřlivá diskuse, jak se při posledních veřejných schůzích v Kácově stává dobrým zvykem.

František Stráník