„S kácením se začne, až bude příhodný čas. Není to tak jednoduché, na termínu se musíme dohodnout s Českými drahami,“ uvedl Martin Kremla z Odboru investic Městského úřadu Kutná Hora.

Mezi místními zvedla informace o kácení vlnu nevole, a to i přesto, že je místo pokácených stromů nařízena náhradní výsadba. „Za pokácené stromy bude vysazeno sedm jírovců, deset javorů, šest lip srdčitých, pět javorů a tři jasany ztepilé,“ uvedl Milan Šesták z technického oddělení s tím, že některé stromy, které půjdou k zemi, jsou ve špatném zdravotním stavu a musely by být i tak pokáceny co nejdříve.

Podle Šestáka zůstane v lokalitě dostatek vzrostlých stromů, které budou poskytovat stín. Nově vysazené stromy budou tvořit svou funkci přibližně za deset let. „Je nutné podotknout, že na lokalitě se nacházejí starší jedinci.  Náhradní výsadbou bude docíleno 'omlazení' této lokality,“ dodal Šesták.

I tak se ale Kutnohořané bouří. „Když jsme se na konci léta o kácení dozvěděli, padla samozřejmě i otázka, jestli se do něj pustit či nikoliv. Pokud bychom to neudělali, nemohla by být dokončena druhá a třetí etapa cyklostezky a my bychom museli vracet čtrnáct milionů korun,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).