„Každé kácení starých a dožilých stromů v parku je pečlivě váženo, je zdlouhavé a někdy je nutné kvůli bezpečnosti přistoupit i k dočasným omezením pohybu pro veřejnost. V současnosti je časově omezeně uzavírána přístupová cesta se vstupní alejí, jejíž stromy dožívají a čeká je údržba,“ uvedl správce areálu Jan Moták.

Za poslední roky se jedná o kácení v řádu několik desítek stromů ročně. Do budoucna lze vzhledem k malým srážkovým úhrnům, poklesu hladiny podzemní vody, tedy jevům, které se nevyhýbají ani zámeckému areálu, počítat s větším objemem kácení.

„Údržba a postupná obnova parku je prováděna podle zpracovaného plánu údržby a dokumentace obnovy. Současně s odstraňováním stromů dochází vždy i k náhradní výsadbě. Vedle toho jsou vybrané dožívající staré stromy radikálně ořezány, sesazeny, aby posloužili jako biotop pro vyskytující se vzácný hmyz," vysvětlil Moták.

Ten také zdůraznil, že obnova a údržba zámeckého parku z konce 18. století je finančně a časově náročný proces, při němž je nezbytná spolupráce vlastníka s orgány památkové péče a životního prostředí. „Park je nejen nedílnou součástí národní kulturní památky, ale i lokalitou významnou z pohledu ochrany přírody. Je přírodní památkou a evropsky významnou lokalitou v rámci Natura 2000,“ připomněl Moták.

Předmětem ochrany je zde též hmyz vázaný na staré stromy, s kterým se lze seznámit na nově otevírané naučné stezce Ze života hmyzu. Ta bude otevřena v neděli 28. dubna v rámci tradiční Zámecké pouti Rudolfa Chotka.

Slavnostní otevření nové naučné stezky

V rámci stezky Ze života hmyzu je pro děti připraveno zábavné Putování za brouky kačinským parkem. Nová naučná stezka je projekt podporovaný grantem z programu TPCA – Pro zelené Kolínsko a hravou formou přibližuje park jako významnou přírodní lokalitu s mnoha vzácnými a zákonem chráněnými druhy hmyzu.

Osm panelů naučné stezky seznámí s brouky a motýly, kteří na Kačině žijí. Texty a obrázky připravil entomolog Tomáš Veverka, pozornost návštěvníků přitáhnou dřevěné modely hmyzu v nadživotní velikosti řezbáře Matěje Holuba.

Jarní slavnost Národního zemědělského muzea Kačina každý rok přiláká několik tisíc lidí. Zámeckými komnatami návštěvníky i letos bude provázet duch Rudla. Milovníci živých květů si přijdou na své v zámeckém skleníku, kde bude probíhat prodejní výstava orchidejí. Svezení na koních ocení hlavně děti, ale svézt se mohou i dospělí.

„Zveme všechny návštěvníky na Kačinu, aby si u příležitosti Zámecké pouti Rudolfa Chotka užili jarní počasí v našem krásném zámeckém parku. Otevřením naučné stezky Ze života hmyzu se mimo jiné chceme více soustředit na představení našeho zámeckého parku, který je vzácnou přírodní lokalitou,“ řekl ředitel Národního zemědělského muzea Kačina Pavel Douša.