V provozu tak v Kácově zůstávají dva mosty a jedna provizorní lávka. Jeden z mostů je součástí silnice II/125 a jeho devět polí překlenuje jak Sázavu, tak železniční trať a místní komunikaci.

Druhý z mostů je opravená „Bejlina“, odborně nazývaná vojenský most ze stavebnicových souprav typu Bailey. Jeho historie sahá až do II. světové války, kdy ho vymyslel civilní pracovník britského ministerstva Donald Colman Bailey, inženýr, jehož koníčkem byly právě mosty. Za svůj návrh mostu, o němž polní maršál Montgomery řekl, že "bez Baileyho mostu bychom válku nevyhráli“, byl Bailey v roce 1946 povýšen do šlechtického stavu.

Poslední možností jak překonat řeku suchou nohou, je použití provizorní lávky, která spojuje městys s jeho částí Račiněves. Ta je však určena jen pro pěší a cyklisty. Uživatelům motorových vozidel tak zbývá 21 kilometrů dlouhá objížďka. A řidiči vozidel nad 3,5 tun se musí připravit, že najedou navíc 31 kilometrů.