Na postu hlavy obce jej vystřídá zástupkyně ředitele místní základní školy Soňa Křenová.

Z hlasování zastupitelů bylo patrné, že se vytvořily dvě hlasovací koalice, z nichž první tvořili zastupitelé zvolení za Sdružení pro další rozvoj Kácova I a II v čele s Jaroslavem Buchalem a druhou zástupci Sdružení nezávislých kandidátů a SNK – Sdružení občanů, stojící za Soňou Křenovou. Druhá z obou skupin pak měla o jednoho člena víc, takže lze říct, že si prohlasovala, co chtěla. Ať už se jednalo o zbůsob hlasování či o volbu starosty a následně místostarosty.

Návrat Jaroslava Koubka

Narozdíl například od Kutné Hory, Čáslavi, Zruče nad Sázavou či Uhlířských Janovic se v Kácově představitelé obce volili veřejně.

Kromě starostky Křenové byl tímto způsobem zvolen místostarosta Jaroslav Koubek, který zastával post nejvyššího představitele obce před rokem 2006 a jemuž odpůrci přičítají vinu za enormní zadlužení Kácova, kterým se obec „proslavila“. Stejně jako Křenová i on byl kromě svého a starostky hlasu zvolen hlasy Jany Pěkné, Petry Srbové a Karla Kymly.

Zaplněný sál, v němž se sešla odhadem stovka návštěvníků, ocenil zvolení Soni Křenové potleskem.

Buchal: Bez DPS se neobejdeme

Ještě předtím, než předal slovo nové starostce, požádal o pozornost Jaroslav Buchal. Ve svém proslovu vypočítal úspěchy obce v uplynulých čtyřech letech. Důraz kladl především na projekty, které jsou připravené a na něž je podle jeho názoru třeba navázat. Jako naprostou nutnost, bez níž se podle něj obec vzhledem ke své věkové struktuře neobejde, jmenoval například vybudování domu s pečovatelskou službou.

„Chtěla bych poděkovat panu Buchalovi a věřím, že nás do všeho důležitého podrobně zasvětí,“ vyjádřila víru v plynulé „předání moci“ nastupující starostka Soňa Křenová.