Ačkoli Kutnohorsko nepatří z pohledu celokrajského hodnocení mezi ty oblasti, kde by byl problém vnímán zrovna jako palčivý, podobné zkušenosti některé místní rodiny nezůstaly ušetřeny. Nebo se situace vytvářela i tak trochu uměle, když v minulosti jedna z kutnohorských škol získala mezi rodiči nelichotivou nálepku, hovořilo se o vyšším podílu romských žáků, a tak se našly i rodiny snažící se udělat vše pro to, aby své děti umístily jinde.

Celkově však Kutnohorsko patří k těm středočeským regionům, kde hledání míst pro přihlášené děti nebývá vnímáno jako zásadně komplikované – na rozdíl od jiných oblastí. Pomohlo tomu i dřívější rozšiřování kapacit; například vytvoření nových míst pro předškoláky v Čáslavi. Takováto situace by však nemusela zůstat natrvalo.

Sídlo charity v Trebišovské ulici v Kutné Hoře.
Stěhování Oblastní charity v Kutné Hoře se protáhne minimálně do září

Třebaže hned na několika místech v blízkém okolí hlavního města se díky dotacím podařilo uskutečnit významné stavby – ještě v dobré paměti jsou třeba slavnostní momenty při otevření nových prostor základních škol v Rudné na Praze-západ, v Líbeznicích na Praze-východ či zcela nové školy v Psárech-Dolních Jirčanech na Praze-západ – situace v nejbližším okolí metropole zůstává tíživá. Ale nejen tam.

Katastrofa už není daleko

„Nejrizikovějšími regiony jsou z hlediska malé kapacity okresy Praha-západ (s působností obce s rozšířenou působností neboli ORP Černošice), Praha-východ (ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Říčany) a část okresu Beroun (ORP Beroun),“ upřesnila Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

Odkázala na mapování připravenosti projektů na zvýšení kapacity škol a školek, které loni pod vedením náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO) zahájily odbory krajského úřadu pro regionální rozvoj a pro řízení dotačních projektů, a na studii ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zjištění zní drsně: na obzoru je velké zhoršení. „Školní rok 2020/2021 by mohl být posledním, který nabídne školákům kapacity v přijatelné dojezdové vzdálenosti,“ upozornil Kovács na varující zjištění. Nárůstu nedostatku kapacity může podle jeho slov jedině podpora investic na zvýšení počtu míst ve školkách i školách.

Ilustrační foto.
Kutnohorsko se za čtvrt roku rozrostlo o stovku obyvatel

S tím, že potřebné jsou jak velké projekty, tak ty menší. A se zajištěním jejich financování nelze otálet. „Jsem ráda, že ministerstvo financí navrhlo navýšit prostředky na program pro rozvoj základních a mateřských škol v malých obcích,“ poznamenala v té souvislosti hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Projektovat je třeba okamžitě

Jestliže z propočtů plyne, že pokud by se nic nezměnilo, budou během pěti let ve středních Čechách chybět místa až pro deset tisíc dětí – ano, skutečně: pro tři tisíce předškoláků a sedm tisíc školáků – je nabíledni, že se musí stavět. Masivně.

„Existuje několik připravených projektů a ty je nezbytné finančně podpořit. Jsem ráda, že vláda v této podpoře pokračuje,“ řekla hejtmanka. Současně se hlásí k tomu, že významnější podporu nabídne i kraj. Budování školských zařízení je nicméně věcí radnic – a tak Jermanová vyzývá starosty měst a obcí, aby se na možnost čerpání dotací připravili.

Peníze totiž budou – budou muset být, aby středočeské školství vyhnulo kolapsu – a je potřeba mít nachystané projekty, na něž by je radnice mohly získat. To se zatím jeví jako problém. Stavební projekty, které nyní mají obce a města připravené, očekávaný nárůst počtu žáků nejsou schopny pokrýt. Pustit se do dalších příprav tak je nutné okamžitě.

Plánovat a projektovat, ať je co platit

- V horizontu pěti let lze očekávat, že bude ve středních Čechách chybět až 3000 míst v mateřských školách (s jejichž zajištěním souvisejí investiční náklady ve výši 2,1 miliardy korun) a 7000 míst v základních školách (což představuje 10 miliard korun)

- V horizontu deseti let lze na základě údajů z územních plánů obcí očekávat, že se v kraji mohou nedostávat školské kapacity až za 36 miliard korun

- Kromě chybějících peněz existuje další problém: nízká připravenost projektů. Ty, které jsou nyní nachystané, očekávaný nárůst počtu žáků zdaleka nepokryjí

- Vedení kraje vyzývá starosty, aby se co nejdříve pustili do přípravy dalších staveb školských zařízení a radnice byly schopny žádat o čerpání dotačních titulů, s jejichž vyhlášením se počítá

- Středočeský kraj posoudí svůj majetek a vybere vhodné pozemky a budovy, které by byly použitelné pro projekty směrující k navýšení kapacit mateřských a základních škol

- Rada kraje rozhodla o vzniku pracovní skupiny, jejímž úkolem je koordinovat dostatečnou přípravu kapacitu školek a základních škol – a připravit tak „mapu“ jejich budoucí lokalizace

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje