Daria Sevic-Muellerová z vlastních zdrojů financovala všech 98 kamenů, které jsou v Kutné Hoře instalovány. Úzce spolupracovala s autorem projektu – výtvarníkem Günterem Demnigem z Berlína. Současně spolu s Markem Lauremannem zpracovávala seznamy osob a plánovala místa, kam budou kameny položeny, zařizovala komunikaci s Městským úřadem v Kutné Hoře.

„Symbolickým vrcholem bylo pro mě položení Stolpersteine na památku moji praprababičky Alžběty Beckové, která byla deportována do Terezina ve svých 88 letech a dokázala tam přežít pouhý měsíc,“ uvedl lna sociální síti Marek Lauermann a připomněl, že úsilí Darii Sevic-Muellerové i spolupracujícího Nadačního fondu Dagmar Lieblové během pietního aktu ocenil také osobně přítomný velvyslanec státu Izrael Daniel Meron.

Kromě vlastního ukládání kamenů se 8. září navečer uskutečnila také přednáška Güntera Demniga o historii projektu doplněná zajímavými fotografiemi. Zazněla čísla, ze kterých mrazí. Původní záměr autora byl položit 6 milionů kamenů na památku všech obětí. Nyní je v Evropě umístěno 74 tisíc těchto drobných památek. Nápis na každé tabulce je vyražen ručně, dříve vše dělal osobně sám autor, nyní má dva pomocníky.

Přednášce byla přítomna i paní Demnigová, která po celou dobu manžela podporuje, zajišťuje mu manažerský a administrativní servis.

Daria Sevic-Mueller se svou přítelkyní během svého pobytu vyčistila všechny již ve městě instalované kameny. Na přednášce vyslovila přání, aby se v Kutné Hoře našli lidé, kteří by čas od času kameny vyčistili, aby jejich poselství nezaniklo pod vrstvou prachu.