To ale není všechno. Rekonstrukce se rovněž dočkají kaňkovské komunikace, z nichž mnohé nemají doposud ani zpevněný povrch a zejména v nepříznivém počasí bylo občas doslova „o život“ po nich chodit. Na vyčlenění peněz na obě investiční akce se po dlouhém jednání shodli městští zastupitelé a to i přesto, že k tomu bylo třeba dvou třetinové shody. „Věřil jsem tomu, že bývalá radnice nezapomene na své sliby a jsem opravdu rád, že dodržela to, co v minulém volebním období slíbila kaňkovským občanům. A to navzdory tomu, že nyní v zastupitelstvu sedí na straně opozice,“ reagoval obyvatel Kaňku a zároveň kutnohorský zastupitel Václav Veselý.

Na rekonstrukci celkem tří ulic zastupitelé z rozpočtu vyčlenili sedm milionů korun. Projektová dokumentace je již hotová, začít pracovat by se mělo v závislosti na počasí. Otálet se ale nebude ani s budováním chodníku. „Chodník se začne budovat na podzim, hotový by měl být příští rok,“ uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý. Končit bude pod kaňkovským kopcem na začátku obytné zástavby v Sedlci. Už teď se ale jedná o jeho možném prodloužení až k obchodnímu domu Kaufland. Vše závisí na tom, kdy se vlastník pozemků, Karel Schwanzerberg, dohodne na jejich směně se Středočeským krajem. „Jakmile je Středočeský kraj získá do vlastnictví, nebude problém chodník prodloužit až ke Kaufandu,“ uvedla vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Kutná Hora Alena Šorčíková.

Původně vše ale vypadalo úplně jinak. Zastupitelé totiž nejprve navrhovali vyčlenit v rámci rozpočtových opatření na vybudování chodníku pouze 2,5 milionů korun a zbytek získat v rámci dotace. To by ale znamenalo, že by se s budováním chodníku začalo nejdříve příští rok na jaře. Na začátku jednání kutnohorských zastupitelů za vybudování chodníku do Sedlce nejprve lobbovala předsedkyně Osadního výboru Kaňk Jana Lengerová. V průběhu jednání ji pak následovala další jeho členka a obyvatelka Kaňku Malvína Krepsová.

Ta apelovala zejména na bezpečnost těch, kteří se z Kaňku do Sedlce vydají. Podle ní to za současného stavu možné není a ten, kdo nemá auto, se do Sedlce nemá prakticky jak dostat. Její plamenný projev zastupitele nakonec přesvědčil. Ti se ale ještě před hlasováním dostali do poněkud kuriózní situace, kdy na návrh Karla Koubského ml. hlasovali nanečisto, aby měli dopředu jistotu, že se na rozdělení peněz shodnou dvěma třetinami. „Jsem za to opravdu ráda a ještě večer po jednání jsem všem zastupitelům poslala děkovný email. Vždyť Kaňk je městská část Kutné Hory a do doby, než byl v roce 2005 vybudován chodník k Lorci, nebyl s městem propojen žádnou pěší komunikací,“ uvedla Malvína Krepsová k výsledkům jednání.