„Od počátku roku se Osadní výbor Kaňk snaží o komunikaci s vedením města, která by další pokračování rekonstrukce komunikací řešila. Vybudování zpevněných povrchů je doporučováno i v analýze rizik z roku 2018 a je zahrnuto v Harmonogramu realizace opatření k dokumentaci analýzy,“ uvedla za osadní výbor Jana Červená.

Podle ní byla petice za Rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku připravována na popud místních obyvatel od února 2019 a její příprava nebyla žádným tajemstvím. „Týden po přijetí usnesení Rady města byla petice odevzdána, podpořilo ji 688 obyvatel, z toho 499 Kaňkováků, tedy 77 procent obyvatel Kaňku starších 18 let,“ dodala.

Ilustrační foto.
Rekonstrukce se dočkají další ulice na Kaňku

Oprava komunikací byla zahájena už v minulém volebním období a dočkaly se jí některé silnice v oblasti od kostela sv. Vavřince k restauraci Na Baště. Přes stavební povolení se však dále nepokračovalo.

Osadní výbor se rovněž snaží o pojmenování místních bezejmenných ulic. „Snažíme se o to už minimálně 10 let. Aktualizovali jsme návrhy názvů ulic, které vycházejí z historických názvů středověkého dobývání i ustálených místních názvů.“

Petice nezůstala bez odezvy. Starosta Josef Viktora (ANO) na jednání rady 18. září informoval o předání připomínek příslušnému odboru města, který se celou situací intenzivně zabývá. Nyní tak již probíhá příprava analýzy ke stavu komunikací na Kaňku, která má určit další postup v nápravě.

Součástí báňsko-historické expozice Českého muzea stříbra je středověké důlní dílo v prostoru mezi hlavní budovou muzea, Hrádkem a chrámem sv. Barbory.
Středověký důl čeká oprava, podzimní prohlídky omezeny nebudou