To, že bude mít město dříve nebo později problémy s přeplněnými školkami a školami se podle starosty Lukáše Seiferta vědělo více než 6 let, jenže se situace dlouhodobě podceňovala. „Kutná Hora se dostala svojí vinou do situace, kdy tu ohromným způsobem akceleruje výstavba bytů,“ zmínil starosta jeden z důvodů přeplněnosti školských zařízení. Celý problém pak už jen urychlil příchod dětí a žáků z Ukrajiny, kteří tu mají takzvané vízum strpění.

Po velké rekonstrukci se na první školní den 2022 otevřela Mateřská škola Trebišovská v Kutné Hoře.
Podívejte se: Mateřská škola Trebišovská přivítala první malé žáčky

Bývalý místostarosta Vít Šnajdr k tomu řekl, že bytová výstavba by až tak palčivým problémem nebyla, kdyby město neřešilo právě následky ukrajinské krize. „Nikdo nemohl předpokládat, že nám během roku přibude 170 dětí ve školách a 50 dětí ve školkách. Když si to uvědomíme, tak bychom tu populační vlnu co je teď nejspíš zvládli,“ uvedl Vít Šnajdr.

Tři lokality pro novou školku

Do mateřský škol v každém případě nastoupí letos v září všechny děti, které na to mají ze zákona nárok. Ovšem za cenu, že některé třídy budou naplněné nad limit toho, co legislativa umožňuje. Patnáct tříd z šestadvaceti muselo dostat výjimku a nastoupí do nich 28 dětí místo standardních čtyřiadvaceti. „Což už je množství, které do jisté míry komplikuje možnost vzdělávání, ale bohužel nás k tomu nutí stav kapacit mateřských škol,“ řekl starosta. Dodal, že v horizontu příštích dvou let bude muset město zajistit místa pro dalších asi 70 dětí a jediným řešením je tak nová školka.

Poslední výpůjční den v kutnohorské knihovně v Husově ulici.Prostory pro zřízení další školky se v tuto chvíli nabízejí například v budově bývalé knihovny v Husově ulici.Zdroj: Adam Plavec

Prostory se v tuto chvíli nabízejí například v budově bývalé knihovny v Husově ulici, kde by mohla po stavebních úpravách vzniknout typicky městská školka se třemi odděleními a kapacitou 70 míst. „To by nám vyřešilo problém s těmi dětmi, které jsou ve třídách na výjimku, už by to ale neřešilo problémy s živelnou výstavbou. Nicméně byl by to zásadní krok a využila by se současně budova, která je nyní prázdná,“ vysvětlil starosta s tím, že teď je důležité hlavně to, že i napříč politickým spektrem panuje shoda ohledně potřeby výstavby i ochota investovat prostředky.

Fotokvíz: poznáte obec na Kutnohorsku?
Fotokvíz: Poznáte obec na Kutnohorsku?

Ve hře jsou přitom ještě další lokality, například pozemek ve Školní ulici nebo u Sokoláku, což jsou mimo jiné možnosti, kterými se zabývalo už i bývalé vedení města. „Jednání o další školce probíhala a možností bylo několik. Ale zastupitelé tehdy nenalezli shodu, takže přestože už se dalo něco dělat, kvůli politické neshodě to neprošlo,“ uvedl Vít Šnajdr s tím, že se podařilo dostavět a zprovoznit školku v ulici Trebišovská, což je velké plus, protože v objektu fungují 4 oddělení.

Dvanáct tříd prvňáků, školy jsou na hraně

Ačkoli situace v kutnohorských základkách není tak kritická jako v mateřinkách, tři školy ze čtyř už jsou na hraně svých možností. V září se navíc otevře 12 tříd prvňáků. „Pokud bude následovat takto silný populační rok, tak se můžeme dostat do velmi náročné situace. Nepřijímáme už ani děti z okolních obcí, protože nemáme místo,“ řekl dále starosta. Doplnil, že v současnosti se nabízejí dvě možnosti, jak navýšit kapacity míst ve školách a obě se nyní budou prověřovat z hlediska možnosti provedení i reálných nákladů. Tou první je demolice bývalé družiny u základní školy Jana Palacha, kterou nelze kvůli azbestové zátěži stavebně upravit. Poté by se tu postavilo 6 až 8 nových učeben a prostory by se opět mohly využívat pro potřeby družiny. Výhodou je zázemí školy a připravenost pozemku, naopak demolice s ekologickou zátěží může projekt značně prodražit.

Zříceninu bývalého statku přestavěli na moderní stodolu s létající zelenou střechou
V Třebešicích zachránili ruinu statku. Teď mají stodolu s létající střechou

Martin Suchánek v této souvislosti na jednání zastupitelů připomněl, že v dopravním generelu bylo na místě bývalé družiny počítáno do budoucna s parkovištěm. „Přijdeme o stovku parkovacích míst a to nenahradíme parkováním v sousedních ulicích, kde jsou maximálně jednotky míst. Když se tu postaví škola, doprava se v oblasti ještě navýší,“ uvedl zastupitel. Druhou možností, kterou se bude město na popud některých dalších zastupitelů zabývat, je přístavba jednoho patra na stávající budově školy. I to má ale jistá úskalí, například velké nároky na bezpečnostní normy a statiku samotného objektu, který byl postavený před více než 40 lety.