Aktuálně komunálním politikům vadí předložený návrh smluvních ujednání, jež by měly být s firmou Česká kapitálová společnost uzavřeny. Klíčové politické rozhodnutí, před kterým zastupitelé dosud pouze ustupovali, se však přesto hnulo z místa. K hlasování by se tak mohli dostat již na příštím řádném zasedání 9. prosince. Námitky, které byly proti podobě materiálu vzneseny, totiž zapracuje do nového návrhu speciálně vytvořená pracovní skupina.

Na poslední chvíli, ale myslíme na občany

Sérii diskuzních příspěvků otevřel v čase určeném občanům Kutné Hory stávající ředitel teplárenské společnosti Vladimír Gajdoš, který upozornil na to, že ceny tepla budou vždy kopírovat ceny dodávaného plynu. Rozhodnutí města by podle jeho slov mělo proto zohledňovat vždy zájmy koncových odběratelů a vzhledem k tomu, že jsou současné ceny zmraženy pouze do konce roku, mohly by v případě, že se nic dalšího nestane, s 1. lednem roku 2009 vyletět strmě vzhůru.

K apelu na rychlé řešení situace kolem teplárny se ve svém dopise zdůvodňujícím odstoupení z funkce předsedy i člena dozorčí rady společnosti Tebis nedávno vyslovil také Jaroslav Benada. A kutnohorští politici unisono vážně přikyvovali. „Připadá mi, že řešíme osobní záležitosti. Jde ale o to, ať nevyháníme peníze z kapes občanů a z pokladny města,“ uvedla zastupitelka Marie Matyášová.
Analogicky k vývoji v kutnohorské nemocnici město podle jejích slov evidentně neumí kvalitně a hospodárně takový majetek spravovat.

Pochyby mají vyvrátit smluvní garance

O podstatu samotné transakce, či řešení situace v městské teplárenské společnosti zřejmě ale vůbec nejde. Hlavní roli totiž, alespoň podle otevřených vyjádření zastupitelů hrají pochyby o vítězi výběrového řízení a výběrovém řízení jako takovém.

„Společnosti Česká kapitálová nedůvěřuji,“ řekl například Jan Havlovic. Další opoziční zastupitel Martin Hlavatý zase nevěří, že by firma přistoupila na alternativní zdroje tepla, s ohledem na to, že podle informací v obchodním rejstříku sama s plynem obchoduje.

Podle dokumentů, které má redakce k dispozici, vyhrála firma výběrové řízení s bezkonkurenčně nejlepší nabídkou a to jak u ceny dodávaného tepla, tak výše investic do současného zastaralého technického vybavení Tebisu. Jedním z plánů České kapitálové je mimo jiné napojení na alternativní zdroj tepla, kterým by měla být plánovaná spalovna biomasy ČKD Kutná Hora.

Právě s ohledem na výsledek výběrové řízení ale z jednání jednoznačně vyznělo, že zastupitelům chybí větší garance, že vítězná firma svou nabídku vůbec dodrží. „Poptávkové řízení vyhrála firma na základě své nabídky. Návrh smlouvy, který máme na stole, hovoří ale pouze o tom, jak obsadíme dozorčí radu,“ namítl spolu s návrhem na přepracování podkladů zastupitel Jiří Vojáček.

A v duchu této námitky, leč v odlišné podobě, odhlasovali zastupitelé nové usnesení. Vytvořena byla pracovní skupina, jejímž úkolem bude dokumenty přepracovat tak, aby na příštím zasedání již zastupitelé mohli definitivně hlasovat.

Výběr firmy byl prý transparentní

První otevřená diskuze na toto téma v Rytířském sále podle prvních ohlasů napomohla také tomu, že se členové výběrové komise odhodlali vyslovit k průhlednosti samotného výběrového řízení. „Otevíral jsem obálky a ty byly neporušené. Zápis je také v pořádku,“ prohlásil opoziční zastupitel Zdeněk Dvořák, reagujíce na zmínku o anonymních dopisech, které proletěly městem a proces zpochybňují.