Sešli se takto po téměř dvou letech. A sešli se nad doslova doutnající ruinou. Od roku 2010, kdy známé kutnohorské ovocnářské družstvo převzala skupina lidí kolem podnikatele Tomáše Zacha (Adam Dušek, Martin Pekař a Tomáš Lín), se družstvo dopracovalo k totálnímu rozvratu a krachu. Rozsáhlé sady pustly, budovy chátraly. Družstvo je v insolvenci a okolnosti jeho fungování nyní prověřuje kriminálka. Družstevníci si tak na schůzi 8. října v restauraci U Zlatého lva v Kutné Hoře zvolili staronové vedení, vyslechli si zprávu právníka, vyloučili Tomáše Zacha, zahořekovali nad přístupem policie a šli domů. Šance, že se Vitamína zase postaví na nohy, je malá.

Popravdě, je na pokraji, ne-li za okrajem zániku. Běžný kolaps špatně fungujícího podniku? Možná. Špatně vedeného nepochybně.

Vitamína byla převzata nezákonně
Co je však nejzajímavější a nyní Vrchním soudem v Praze potvrzeno, je fakt, že Vitamínu po dva roky vedli lidé, kteří podnik převzali nezákonně, v rozporu s ustanoveními obchodního zákoníku. Podle verdiktu soudu Tomáš Zach neměl oprávnění žádnou schůzi, na které ke změnám v družstvu došlo, vůbec svolávat.

O prosincových událostech roku 2010 jsme vás již (ještě před konečným verdiktem soudu) informovali. Verdikt 
o nelegálnosti převzetí Vitamíny přitom byly vyřčeny již dvěma soudními instancemi. (Více o převzetí Vitamíny skupinou lidí kolem Tomáše Zacha naleznete na straně 3.)

Kriminálka se 
dala do práce
Nyní vede družstvo Vitamína staronové představenstvo 
v čele s Ladislavem Míčou. Skoro po dvou letech a za radikálně odlišné situace.
Nové vedení totiž nemá v ruce ani účetnictví družstva, které by mělo řídit. A na krku Vitamíny visí hrozba konkurzu a výprodeje posledního majetku.
Jak je to možné? Družstevníci vidí situaci jednoznačně. Vitamína byla cíleně vytunelována. Případ prošetřuje kriminální policie. Trestní oznámení bylo začátkem října předáno Krajskému státnímu zastupitelství v Praze.

A kutnohorská kriminálka se do prošetřování v případu Vitamína musela pustit znovu. „Dne 27. srpna 2012 byly zahájeny úkony v trestním řízení proti konkrétním osobám, které se měly dopustit trestného činu zvýhodnění věřitele. Jde o tvrzenou trestnou činnost, kterou se mělo dopustit vedení dlužníka," konstatoval na jednání věřitelského výboru 12. října krajský státní zástupce Jan Honzík. 

Podle advokáta družstevníků Lukáše Krumla vzniklá škoda přesahuje jedenáct milionů korun.

Jak mělo k údajnému tunelování podle advokáta družstva Vitamína docházet? „Nejprve došlo k nezákonnému "ovládnutí" Vitamíny, družstva ovocnářů Kutna Hora, Tomášem Zachem a jeho skupinou, tedy lidmi zapsanými do obchodního rejstříku jako nové představenstvo. Ihned poté, v průběhu prosince roku 2009 až května roku 2010, zmizelo strojní i kancelářské vybavení, účetnictví, veškeré hotovostní zůstatky v pokladně družstva i veškeré zůstatky na účtech družstva," uvedl advokát družstva Lukáš Kruml.

S trestním oznámením v podobném duchu se přitom obrátil na Krajské státní zastupitelství v Praze.

Zach: Vinu nese minulé vedení
Tomáš Zach, který je označován za strůjce tunelování, bývalý družstevník, který byl právě z důvodu údajného poškozování zájmů družstva z družstva vyloučen, s podobným obviněním nesouhlasí.

A zjevně nesouhlasí. Na otázku „Jaké je vaše stanovisko k tomuto závažnému obvinění?" odpověděl: „Pokud bude kdokoliv podávat hromadnou žalobu, rád se na straně žalující připojím a navrhnu žalovat škodu ještě větší! Jen namátkou: ubytovna a administrativní budova v hodnotě 8 až 9 milionů korun prodaná bývalým vedením za pouhý milion za nemovitost, pozemky v širším centru Kutné Hory, které prodal i podle insolvenčního správce neoprávněně prokurista Václav Šulc – škoda tři čtvrtě milionu korun a pole prodané bývalým vedením bez souhlasu členské schůze za půl milionu korun, což také konstatoval na páteční schůzi sám insolvenční správce. Mohu vás ujistit, že se vše dělo proti mé vůli. Váš zdroj to nějak popletl," zní vyjádření Tomáše Zacha k tomuto závažnému obvinění.

Družstvo Vitamína je v současnosti v insolvenčním řízení. To je však zatím, zjednodušeně řečeno, pozastaveno. Na poslední schůzi věřitelů 12. října totiž samosoudkyně Hana Buršíková konstatovala, že je schůze odročena na neurčito. Prověřovat a konat mají nejdříve orgány činné v trestním řízení. Až bude jasno, bude schůzování věřitelů a celé insolvenční řízení pokračovat.

O co v insolvenčním řízení ve stručnosti nyní jde? Hlavně o uznání pohledávek. A pokračování konkurzu, prostřednictvím kterého by byly pohledávky proplaceny. Nyní již jen prostřednictvím prodeje posledního majetku družstva.

Problematické pohledávky
Podle informací z insolvenčního rejstříku uznal insolvenční správce pohledávky za asi pět milionů korun. A pohledávky za další dva miliony neuznal.
Problematické je, že o umoření svých údajných pohledávek vůči družstvu Vitamína se ucházejí lidé a firmy, které mají blízko k Tomáši Zachovi a bývalému vedení družstva v čele s Adamem Duškem.

Typickým příkladem, který byl na poslední schůzi věřitelů rozporován, jsou, nutno podotknout, již uznané pohledávky firmy Agronovák.
„Nevýhodné smlouvy se týkají především smluv se společností Agronovák, která účtovala dlužníku třikrát vyšší cenu za údržbu a za sklizeň, oproti dřívějším účtovaným cenám. Přitom firma Agronovák využívala techniku Vitamíny," konstatoval insolvenční správce Přemysl Kraus.
Nejzajímavější na Agronovák je však skutečnost, že firma byla do obchodního rejstříku zapsána 18. května 2011, tedy asi měsíc před začátkem spolupráce s Vitamínou. A za své práce v sadech od června roku 2011 do srpna téhož roku požaduje více než osm set tisíc korun.

Zach: Agronovák neovládám
Otazníky vyvolává také fakt, že společnost Agronovák je podle tvrzení advokáta družstevníků Lukáše Krumla úzce propojena s Tomášem Zachem. Tomáš Zach tuto skutečnost nakonec v reakci pro Kutnohorský deník sice nepotvrdil, ale vlastně ani zcela nevyvrátil. „Domněnku, že bych snad měl ovládat firmu Agronovák, považuji za úsměvnou, zvláště pak s ohledem na tvrdohlavou a nepoddajnou povahu jejího majitele. I kdybych chtěl, jako že nechci, pan Novák by se stejně nedal. To, že jsem jej zastupoval při zakládání společnosti u paní notářky v Praze, je můj první a poslední vztah k této firmě," vysvětlil Tomáš Zach.

Inkasovaly firmy spojené se Zachem
Mezi věřiteli Vitamíny se však nachází i firmy, které jsou s Tomášem Zachem propojeny zcela prokazatelně. Insolvenční správce popřel například pravost údajné půjčky, kterou měla Vitamíně poskytnout firma Koramo ve výši tři sta tisíc korun. V Koramu je Tomáš Zach společníkem.

Přes dvě stě tisíc zase zaplatila Vitamína za pasportizaci firmě Geodézie Suchdol. Jednatelem firmy je od 12. ledna 2012 Adam Dušek. Polovinu podílu ve společnosti vlastní Timmer of Tiessnicze, v jejímž představenstvu zasedají tři dámy z rodiny Tomáše Zacha.

O svůj „díl" Vitamíny se nakonec neúspěšně přihlásila také společnost Radio Media, kde je jednatelkou sestra Tomáše Zacha Eva Zachová. Společnost vydává týdeník Tep. Do insolvence přihlásila pohledávky za asi sto osmdesát tisíc. Ani u jedné nebyl podle insolvenčního správce prokázán jejich vznik.
Pravost byla popřena i u pohledávky Jana Klindery. Ten se na krachujícím družstvu domáhal vyplacení téměř dvou set tisíc korun za údajné poradenství a konzultace v oblasti krizového řízení.

Podobných uznaných i neuznaných případů lze najít ve složce Vitamína v insolvenčním rejstříku mnoho. Pokud nedokazují něco o údajném tunelování družstva, potom o jejím ne zrovna efektivním hospodaření. Pokud by mělo dojít k jejich uhrazení, současné navrátivší se vedení družstva již nemá co řídit. Družstvo přijde o všechno.

Pouhá nehospodárnost?
Zajímavý je také pohled do výpisu z bankovního účtu Vitamíny vedeného u Komerční banky, a který má redakce k dispozici. Za pohonné hmoty utratila Vitamína od února do června roku 2011 bezmála sto padesát tisíc korun. Běžná spotřeba se přitom podle družstevníků pohybovala kolem 190 tisíc za celý rok.

Tři sta tisíc bylo v březnu vyplaceno jako vrácení půjčky, kterou Vitamíně poskytla jedné z firem Tomáše Zacha, firmě Odem. Insolvenční správce zase postrádá doklady k výběrům za celkem šest set tisíc korun.

Složitá právní kauza
A proč je Vitamína v ohrožení, i když kroky bývalého vedení družstva, Adama Duška, Martina Pekaře a Tomáše Lína, byly uznány jako neplatné, respektive jejich dosazení do čela družstva jako nezákonné?

Právní záležitost, nad kterou mnozí družstevníci dosud kroutí hlavami. Samotná nelegálnost vedení družstva totiž nezpochybňuje nároky případných věřitelů. Mohli totiž jednat v dobré víře.

Družstvo tedy může zkrachovat, i když za pohledávky nezákonného vedení nenese žádnou odpovědnost.
Nyní je na policii a státním zastupitelství, aby prošetřilo, zda se jedná o běžný krach špatně fungujícího podniku, nebo, jak říká advokát Lukáš Kruml, tunel, jak ho známe 
z devadesátých let.

Zach: Viníkem krachu je Jitka Siváčková
Podle Tomáše Zacha může za současnou situaci družstva Jitka Siváčková, bývalá zaměstnankyně Vitamíny, která na družstvo pod vedením Adama Duška v srpnu roku 2011 podala insolvenční návrh.

Nebyla jí totiž proplacena mzda a odstupné ve výši osmdesát tisíc korun. „Kdyby se bývalá prokuristka paní Jitka Siváčková nepokoušela obejít civilní řízení šikanózními insolvenčními návrhy na začátku loňské sklizně, tato mohla hravě pokrýt splatné pohledávky a zbytek by se uhradil z dotací. V té době již však družstvo zastupoval advokát Lukáš Kruml a současný stav je toho důsledkem," poznamenal Tomáš Zach.

Na mzdu Jitky Siváčkové sice družstvo nemělo, sám předseda družstva Adam Dušek si přitom podle výpisu z bankovního účtu přišel na výplatách od února do června na asi třiasedmdesát tisíc korun.

Celý příběh má samozřejmě mnoho vedlejších rolí, odboček a pikanterií, které pro nedostatek prostoru nelze uvádět. Případu se však budeme i nadále věnovat.

Argumentaci podnikatele Tomáše Zacha a advokáta družstva ovocnářů Vitamína Lukáše Krumla si přečtěte 
v níže uvedených rozhovorech.

................................................................................

Převzetí Vitamíny

9. prosince 2010 byla svolána členská schůze družstva ovocnářů Vitamína. Vzhledem k tomu, že nebyla usnášeníschopná, byla Tomášem Zachem, v té době řadovým členem, svolána náhradní členská schůze, a to na osmou hodinu ranní 27. prosince (!) do Slezské ulice č. p. 2033/11 v Praze (!). Později se ukázalo, že neoprávněně.
Důvodem svolání této náhradní, pražské členské schůze mělo být stanovení mandátu členů představenstva. Dosavadnímu vedení totiž mandát údajně vypršel již v roce 2008, či v roce 2006. Jinými slovy družstvo nemělo, podle Zachovy argumentace, řádné vedení.
Až na jednoho člena – Jaroslava Hendrycha byli z obchodního rejstříku 20. prosince 2010 promptně vymazáni všichni stávající členové vedení družstva (Prokop Jícha, Vladimír Saivera, Ladislav Míča a Jaromír Mašín). Na uvedenou skutečnost, kterou následně v srpnu 2011 soud vyvrátil, upozornil podle Zacha právník, zastupující španělskou společnost Art Fruits, které měla být pronajata značka Vitamína. O této skutečnosti informoval Tomáš Zach na schůzi 9. prosince 2010. Za pouhých deset dní tak rejstříkový soud vymazal tehdejší vedení Vitamíny a otevřel cestu k ovládnutí družstva.
Převratné změny se v družstvu odehrály na již zmíněné členské schůzi 27. prosince 2010 v Praze. O spíše aprílovém, než vánočním setkání 27. prosince informoval družstevníky Tomáš Zach hned 30. prosince 2010 takto: „Náhradní členské schůzi předsedal Adam Dušek a byla zahájena 
27. 12. 2010 v 8.30 hodin. Členy představenstva byli zvoleni p. Dušek, p. Lín, p. Pekař, p. Mašín a náhradníkem p. Míča s tím, že druhým náhradníkem byl zvolen p. Saivera." Odvoláni byli rovněž stávající prokuristé, přičemž prokury se ujal Tomáš Zach. Za hodinu stihli družstevníci podle zápisu ze schůze zvolit nové představenstvo, přijmout sedm nových členů, kteří tentýž den podali přihlášku. A Vitamína na dva roky změnila vedení. 
.................................................................................

Rozhovor s advokátem družstva Vitamína Lukášem Krumlem

Lukáš Kruml: Jedná se o učebnicový příklad tunelování

Kutná Hora – Je přesvědčen 
o tom, že kutnohorské družstvo Vitamína bylo cíleně vytunelováno – advokát Vitamíny Lukáš Kruml.

Jak byste charakterizoval události, ke kterým ve Vitamíně došlo a proč?
Jedná se o zcela zřejmý případ tunelování tak, jak jej charakterizují učebnice trestního práva i důvodová zpráva k novému trestnímu zákoníku. Nejprve došlo k nezákonnému "ovládnutí" Vitamíny, družstva ovocnářů Kutná Hora, Tomášem Zachem a jeho skupinou, tedy lidmi zapsanými do obchodního rejstříku jako nové představenstvo. Ihned poté, v průběhu prosince roku 2009 až května roku 2010 zmizelo strojní i kancelářské vybavení, účetnictví, veškeré hotovostní zůstatky v pokladně družstva i veškeré zůstatky na účtech družstva. Samozřejmě nejsou dohledatelné ani poskytnuté zemědělské dotace. Pouze v první fázi se jednalo o ztráty řádově ve statisících korun, celkově pak škody jdou do milionů.

Jak je možné, že k těmto událostem tak, jak je ze svého pohledu popisujete, mohlo dojít? Selhal stát, soudy, policie nebo neopatrní družstevníci?
V dané věci selhali družstevníci pouze v tom, že se nebyli schopni okamžitě účinně ubránit bezskrupulóznímu útoku organizované skupiny osob na majetek družstva a jeho činnost. Okamžitá efektivní obrana však byla v podstatě nemožná, protože pokud se týká státu, v dané věci představovaném Městským soudem v Praze – obchodním rejstříkem, dozorujícím státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Kutné Hoře a Policie ČR pak se dá konstatovat, že tito selhali zcela. Obchodní rejstřík provedl zápis nového "vedení" družstva v průběhu zcela nestandardních 24 hodin od podání návrhu v průběhu vánočních svátků, a to na základě zcela nedostatečných podkladů, dozorující státní zástupce a policie konali zcela lhostejně v rozporu s tím, co jim zákon ukládá, a navzdory tomu, že důkazy bylo možné bez problému zajistit, věc v podstatě neřešili. V průběhu jednoho roku od podání trestního oznámení došlo k pouhým podáním vysvětlení ze strany osob spojených s T. Zachem a podavatelů trestního oznámení. Nakonec bylo soudem pravomocně shledáno, že veškeré změny ve Vitamíně byly nezákonné, uběhla však doba více než dvaceti měsíců.

Lze podle vašich poznatků (i z jiných případů) říci, že se jedná o organizovanou skupinu lidí kolem pana Zacha, kteří podle předem daného scénáře získají kontrolu nad společnostmi? Máte zprávy o tom, že tato skupina funguje i v jiných regionech?
To, zda se jedná o organizovanou skupinu osob, musí vyšetřit orgány činné v trestním řízení. Podkladů mají dostatek. Zatím veškeré mé informace nasvědčují tomu, že stejná skupina osob postupovala stejně i v jiných případech, zejména na Kutnohorsku a Kolínsku.

Můžete tento údajný scénář popsat?
Scénář je stále stejný. Po příslibu pomoci s vedením společnosti a příslibu získání státních dotaci, dojde ke zneužití plné moci udělené k určitému účelu pro účel zcela jiný. Následně jsou v obchodním rejstříku vyznačeny na základě nedostatečných podkladů personální změny. Poté dojde ke změně přístupových práv k účtům, ztrátě vybavení (pokud existuje), ztrátě hotovosti i ztrátě zůstatku na bankovních účtech. Současně dojde i k fiktivnímu zadlužení ovládnuté společnosti a peníze jsou částečně vyvedeny i na základě faktur za neexistující plnění.

Co mohlo být dle vašeho názoru údajným cílem této skupiny při pokusu převzít Vitamínu?
Při útoku na podstatu Vitamíny šlo jednoznačně o dosáhnutí na její majetkovou podstatu. Zmizely peníze, strojní i kancelářské vybaveni, stejně tak zmizelo účetnictví Vitamíny, následně bylo dle zjištění policie spáleno na odlehlém pozemku, který má družstvo v užívání. Osoba, která jako"náhodný kolemjdoucí" oznámila požár, byl člověk opět spjatý s Tomášem Zachem.

Jaké byly, jsou a budou vaše další právní kroky v této záležitosti?
Vzhledem k tomu, že v současné době je Vitamína v konkurzním řízení, veškeré kroky činí správce konkurzní podstaty. V zastoupení Vitamíny a dle pokynu jejího skutečného vedení učiním vše, co mi zákon ukládá. V této souvislosti je znepokojující, že jsme ve spolupráci s řádným vedením Vitamíny byli schopni, na rozdíl od orgánů činných v trestním řízení, i s omezenými možnostmi zajistit více podkladů o nezákonnosti činnosti skupiny okolo Tomáše Zacha, než tyto orgány. Veškeré smlouvy, které nové "vedení" za dobu svého působení uzavřelo, jsou neplatné a plnění, které na jejich základě bylo poskytnuto, je nutno vymáhat na společnostech, kterým bylo poskytnuto. To je zatím věcí správce konkurzní podstaty, stejně tak jako podání žalob o náhradu škody na Tomáše Zacha, Adama Duška, Tomáše Lina a Martina Pekare, případně dalších osob se jmenovanými spolupracujících.

............................................................................

Rozhovor na téma Vitamína – družstvo ovocnářů s Tomášem Zachem

Zach: Hájím pouze zájmy restituentů, kteří mi věří, a zájmy členů naší rodiny

Kutná Hora – Bývalý družstevník Tomáš Zach byl z Vitamíny v říjnu vyloučen za údajné poškozování zájmů družstva. Jak se staví k obviněním družstevníků, že družstvo tuneloval?

Tomáš Zach

Jaké je vaše stanovisko k poslednímu soudnímu verdiktu, podle kterého bylo převzetí Vitamíny novým vedením v čele s panem Duškem nezákonné? Jaký je váš postoj k vyloučení vaší osoby z družstva, ke kterému došlo 8. října?
Nebyl jsem žalovaným, nebyl jsem účastníkem řízení, nebyl jsem vyzván, abych soudu cokoliv doložil, a nebyl jsem ani přizván jako svědek. Od 31. května 2011 zastupuje družstvo stejný advokát, který u odvolacího soudu zastupoval i žalobce Míču. To je jako by v trestní kauze prokurátor zároveň obhajoval obviněného. Zmiňované usnesení je tedy zmatečné a nepřezkoumatelné a navíc se v textu o nezákonnosti převzetí Vitamíny novým vedením nic nepíše. O mém vyloučení z družstva nic nevím.

Advokát zastupující družstevníky tvrdí, že vy a vám blízcí lidé, konkrétně skupina lidí, kterou jste měl řídit, družstvo vytunelovala. Docházelo k vyvádění finančních prostředků, zmizela technika, vám blízké firmy si účtovaly neodvedené práce. Způsobená škoda jím byla vyčíslena na přibližně 11 milionů korun. Jaké je vaše stanovisko k tomuto závažnému obvinění?
Pokud bude kdokoliv podávat hromadnou žalobu, rád se na straně žalující připojím a navrhnu žalovat škodu ještě větší! Jen namátkou: ubytovna a administrativní budova v hodnotě 8 až 9 milionů korun prodaná bývalým vedením za pouhý milion za nemovitost, pozemky v širším centru Kutné Hory, které prodal i podle insolvenčního správce neoprávněně prokurista Václav Šulc – škoda tři čtvrtě milionu, a pole prodané bývalým vedením bez souhlasu členské schůze za půl milionu korun, což také konstatoval na páteční schůzi sám insolvenční správce. Mohu vás ujistit, že se vše dělo proti mé vůli. Váš zdroj to nějak popletl.

Skupina „vašich" lidí údajně velmi podobným způsobem působí i v jiných regionech a scénář je podobný. Můžete vyloučit, že lidé, kteří s vámi převzali vedení Vitamíny, fungují ve spojení s vámi jako organizovaná skupina?
Hájím pouze zájmy restituentů, kteří mi věří, a zájmy členů naší rodiny, kterým nikdo nezaplatil přes dvanáct let nájem. Organizovaná skupina je opravdu něco jiného. Pokud své informace čerpáte z hanopisu zaslaném insolvenčnímu soudu bývalým prokuristou Václavem Šulcem, tak ve světle zjištění, která insolvenční správce na pátečním jednání insolvenčnímu soudu osobně sdělil, je váš zdroj, pane šéfredaktore, absolutně nedůvěryhodný. Prokurista, který prodal pozemky družstva bez řádného oprávnění a jehož krok označil insolvenční správce za absolutně neplatný, nemá jinou možnost, než v zoufalství nad náhradou škody házet špínu na ostatní.

V právě probíhajícím insolvenčním řízení jsou přihlášeny pohledávky firem, které jsou podle advokáta Vitamíny úzce propojeny s vaší osobou. Jedná se údajně o pohledávky neexistující. Můžete se zaručit, že pohledávky firem jako Agronovák, Geodezie Suchdol, nebo Koramo atd. mají reálný základ? Jaký je váš vztah k firmě Agronovák?
Pouze soud může konstatovat platnost či neplatnost pohledávek, případně propojení či nepropojení osob, což se doposud nestalo. Vzhledem k tomu, že ani za jednu společnost nejednám, vám k podkladům k fakturacím více říci neumím. Domněnku, že bych snad měl ovládat firmu Agronovák, považuji za úsměvnou zvláště pak s ohledem na tvrdohlavou a nepoddajnou povahu jejího majitele. I kdybych chtěl, jako že nechci, pan Novák by se stejně nedal. To, že jsem jej zastupoval při zakládání společnosti u paní notářky v Praze, je můj první a poslední vztah k této firmě.

Proč nebylo soudu ani insolvenčnímu správci vydáno účetnictví Vitamíny? V minulosti jste ho měl v držení. Nyní prý shořelo v sadu.
Nemáte pravdu, pane redaktore. Účetnictví jsem v ruce neměl a tato informace nikde ani u soudu nezazněla. Insolvenční správce oznámil, že část účetnictví má dle písemného vyjádření kutnohorská policie. Ta zbytek účetnictví zajistila a předala, avšak nikoliv shořelé, nýbrž mokré a zatuchlé. Pokud váš zdroj tvrdí něco jiného, pak je ten zdroj opět nedůvěryhodný a neměl byste tyto nepodložené fámy otiskovat. Pokud by toto byla pravda, existovala by zajisté k události i zpráva hasičů, když k tomu mělo údajně dojít v sadu.

Kam zmizely zemědělské dotace, které Vitamína pobírala?
To bych také rád věděl a opět se rád k žalobě o náhradu této škody připojím! Jen doufám, že soudní poplatek nebude příliš vysoký (jen pro představu – pro projednání žaloby o dva miliony korun je to přibližně 80 tisíc korun).

Jak si vysvětlujete skutečnost, že družstvo skončilo v konkurzním řízení, ačkoliv před příchodem nového vedení družstvo žádným existenčním problémům nečelilo?
Nevím, kde berete všechny ty dezinformace, představenstvo družstva každý rok po dobu téměř deseti let psalo svým členům, že je družstvo v platební neschopnosti. I ve zprávě z druhé poloviny roku 2010 píše vedení v čele s předsedou Míčou a předsedkyní kontrolní komise Libuší Zelenkovou, že je družstvo v platební neschopnosti. Každý s přístupem k internetu se může na justice.cz přesvědčit o tom, že družstvo do insolvence 'poslala' bývalá prokuristka družstva paní Siváčková po dvou nepovedených pokusech (takzvaně do třetice všeho dobrého i zlého).