„Obdrželi jsme čtyři přihlášky. Dva uchazeči nesplňovali požadované kvalifikační předpoklady. Máme tak dva kandidáty, kteří odevzdali dvě kompletní přihlášky a splňují všechny kvalifikační předpoklady pro výkon funkce,“ uvedl starosta Čáslavi Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny).

Ten předpokládá, že se v první polovině září uskuteční setkání s kandidáty, a následně rada města rozhodne.

Externí firma New Dimension, která aktuálně v nemocnici působí jako krizový intervent a pomáhá najít cestu, jak ven z personální krize, zároveň doporučila, jak by měla vypadat výběrová komise a průběh výběrového pohovoru. Jednatelka firmy Radka Šušková počítá také s tím, že se členové krizového týmu budou podílet na následné adaptaci nového ředitele.

V čele Městské nemocnice Čáslav je od června Jiří Cimický, který nahradil Rudolfa Bublu, poté co rezignoval.