„Archeologové tam sice předpokládali větší množství nálezů, ale jejich rozsah je samotné zaskočil. Nálezy jsou zastoupeny snad vším, co si jen může laik v této oblasti představit. Keramika a její střepy, kosterní nálezy, šperky i drobné předměty praktického užití, mince, zbytky žárových pohřebišť nebo pozůstatky sídel našich předků. Jde o předměty z kostí, keramiky, dřeva, bronzu, železa, stříbra i zlata,“ popsal za vlastníka komunikace mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Buček.

Osídlení v pravěku

Nálezy podle něho ukazují, že místo bylo velmi oblíbené. Potvrzují totiž osídlení už od eneolitu (4300-3900 př.n.l ), tedy pravěku, přes keltské osídlení ve 4. století př.n.l. až po germánské osídlení v prvních stoletích našeho letopočtu. V období Velkomoravské říše tam pak byli v 8. a 9. století usídleni Slované. Doloženo je i osídlení, které lze datovat do 13. století, tedy středověku.

Ze stavby silničního obchvatu kolem Církvice.
PODÍVEJTE SE: Stavba obchvatu Církvice pokračuje, činí se tam také archeologové

„Plánované ukončení archeologického výzkumu je zatím ve druhé polovině září, takže se určitě můžeme těšit na další ucelené informace nejen ke zkoumané lokalitě ale i k těm nejzajímavějším nálezům,“ doplnil Buček.

Naposledy zaznamenali archeologové na Kutnohorsku rozsáhlejší nález loni na podzim u Poličan, kde bylo devadesát sídlištních objektů. I tehdy šlo o osídlení od pravěku až po středověk na jednom místě, nejstarší nález byl přitom rovněž z neolitu.

Dopravní omezení

Se stavbou obchvatu a související stavbou nadjezdu u železniční zastávky Církvice je spojena také uzavírka silnice mezi Církvicí a kutnohorskou místní částí Karlov. Ta by měla podle dosavadních předpokladů skončit v polovině září příštího roku. Mimo provoz do té doby budou také autobusové zastávky Církvice, žel. st., Kutná Hora, Karlov, VOP a Kutná Hora, Karlov, OSP.

Ilustrační foto.
Na jednu jízdenku z Kutné Hory až do Prahy. Mezi cestujícími i tak panují zmatky