Kačina: Zámecké jezdecké slavnosti

Kačina, zámek Kačina, 2. října od 10.00 do 17.00 hodin. Zámecké jezdecké slavnosti s chůtí burčáku a vůní pečených kaštanů.Program: Hubertova jízda zámeckým parkem (od 13.00 hodin), jezdecké ukázky, Svatohubertská mše, výstava obrazů Josefa Lady, trubači, country tance, prohlídky zámku, svezení kočárem, program pro děti, westernová show, jízda na koni, zámecká konírna otevřena, tržiště, občerstvení.

Kutná Hora: Zahrádkáři vystavují ovoce, zelenu a květiny

Akci pořádá Český zahrádkářský svaz v Domě zahrádkářů ve Slavíkově ulici v Kutné Hoře. Otevřeno: 2. 10. 9:00 - 17:00 hod., 3. 10. 9:00 - 15:00 hod. Zároveň jsou vystavovány práce žáků základních, středních, praktických a mateřských škol Kutné Hory. Vstupné dobrovolné.

Kutná Hora: Kutnohorský aerobic triatlon se koná v hale Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora

Kategorie :

1. 4-6 let (07,06,05) - jednokolová soutěž (v 1. kat. vyhlásíme 1. - 6. místo, drobnou cenu a diplom dostanou všichni malí závodníci)
2. 7-8 let (04,03) - dvoukolová
3. 9-10 let (02,01) - dvoukolová
4. 11-12 let (00,99) - triatlon
5. 13-15 let (96,97,98) - triatlon
6. 16 a více let )95,94,…) - triatlon
závodník se řadí do příslušné kategorie dle roku narození (výše uvedeného v závorkách).

Časový plán:

8.00- 8.45 prezence 2. kat. (7-8let)
8.45-9.15 prezence 3. kat. (9-10let)
10.15-10.40 prezence 1. kat. (4-6let)
11.00- 11.30 prezence 4. kat. (11-12let)
11.35- 12.15 prezence 5. kat. (13-15 let)
11.35- 12.15 prezence 6. kat. (16 a více let)
8.50 – 9.00 zahájení soutěže, řazení závodníků 2. kat. na ploše
9.00 – 9.20 základní kolo 2.kat. (7-8 let) -Aerobik
9.25 řazení závodníků 3.kat. na ploše
9.30 – 9.55 základní kolo 3.kat. (9-10 let) - Aerobik
10.00 vyhlášení finalistů 2. kat. (15 nejlepších závodníků) a jejich řazení
10.05- 10.20 finále 2. kat. (7-8 let) - Dance Aerobik
10.25 vyhlášení finalistů 3. kat. (15 nejlepších závodníků) a jejich řazení
10.30- 10.45 finále 3. kat. (9-10 let) - Dance Aerobik
10.50 řazení závodníků 1. kat. na ploše
10.55– 11.15 cvičení 1. kat. (4-6 let)
11.25 Vyhlášení výsledků kategorií 2, 3 a 1.
11.45 řazení závodníků 4. kat. na ploše
11.50– 12.20 základní kolo 4. kat. (11-12 let/) - Aerobik
12.25 řazení závodníků kategorií 5. a 6. (barevně odlišená čísla obou kategorií)
12.30– 13.00 základní kolo 5. kat. (13-15 let) a 6. kat. (16 a více let) - Aerobik
13.05 vyhlášení semifinalistů 4. kat. a řazení (30 nejlepších)
13.10– 13.35 semifinále 4. kat. (11-12 let) – ZUMBA
13.40 vyhlášení semifinalistů 5. a 6. kat. a řazení (30+30 nejlepších)
13.45– 14.10 semifinále 5. a 6. kat. (13-15 let) a 6. kat. (16 a více let) - ZUMBA
14.20 vyhlášení finalistů 4. kat. (15 nejlepších) a jejich řazení
14.25- 14.45 finále 4. kat. – Dance Aerobik
14.50 vyhlášení finalistů 5. a 6. kat. (15+15 nejlepších závodníků)
14.55 řazení 5. a 6. kat. na finále
15.00- 15.25 finále 5. a 6. kat. (13-15 let) a 6. kat. (16 a více let) - Dance Aerobik
15.30 Vyhlášení výsledků kategorií 4, 5 a 6 a ukončení závodu