Každý návštěvník zakoupením vstupenky, které jsou v předprodeji v Tylově divadle, přispěje na benefici. „Výtěžek z tomboly a ze vstupného bude využit na vybudování bezbariérových táborových chatek,“ přiblížila pořadatelka. Sdružení má již pozemek u Senetína, kde by chtělo zázemí pro dlouhodobé i krátkodobé pobyty vybudovat. Letní tábor je pro integraci dětí s handicapem ideální možnost, jak se naučit samostatnosti a komunikaci. „Integrace je velkým přínosem i pro zdravé děti. Ty se naučí nejen jednat s vrstevníky, kteří mají nějaký handicap, ale také nabídnout jim konkrétní pomoc,“ podotkla Petra Hnátová.

Část výtěžku také přispěje na osobní asistenci. Posláním služby osobní asistence je snaha zamezit sociálnímu vyloučení dětí se zdravotním postižením. „Osobní asistent v maximální míře podporuje dítě v rozvoji schopností a dovedností na základě jeho individuálních potřeb,“ upřesnila Petra Hnátová.