Do čtyř barev se oblékli klienti charitního střediska A + D, zaměstnanci charity, studenti církevního gymnázia a učňové z teplotechny. Jelo se striktně podle pravidel a po dlouhém boji, který byl okořeněn řadou vyhození, nakonec zvítězilo družstvo zelených, zaměstnanců charity. Právě to zprvu mátlo tělem, když „figurky” dlouhou dobu setrvávaly mimo hrací plochu. Ale jak je vidět, vše se může nakonec zcela změnit.