Průvodcovská služba Kutná Hora ve spolupráci s Městem Kutná Hora a Kutnohorským deníkem vyhlašuje fotografickou soutěž Kutná Hora jedinečná!

V názvu se skrývá odpověď na otázku, jaké snímky do soutěže přihlásit. Hledáme netradiční snímky, umělecké fotografie, ale i fotku, která se vám povedla náhodou při večerní procházce a je na ní některá památka netradičně nasvícena, prostě má zvláštní náboj.

Soutěž o nejlepší či nejzajímavější snímek se uskuteční ve dvou kategoriích, a sice Kutná Hora jedinečná, která obsáhne fotografie památek a Kutná Hora žije! s fotografiemi z kutnohorských kulturních akcí konaných v roce 2011.

Každá kategorie bude hodnocena zvlášť. Do soutěže může každý přihlásit maximálně dva snímky. Z každé kategorie bude odbornou porotou po skončení příjmu fotografií vybráno dvacet nejlepších snímků. Těchto dvacet snímků bude následně uveřejněno v Kutnohorském deníku. Na webových stránkách Průvodcovské služby Kutná Hora a Města Kutná Hora bude možné hlasováním rozhodnout o absolutním vítězi každé kategorie.

Vítěze čekají věcné ceny a sláva

Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční při zahájení výstavy nejlepších fotografií v Sankturinovském domě 20. října.

Zasláním snímků do soutěže zároveň dáváte formální souhlas s jejich užitím v rámci propagačních aktivit turistické destinace Kutná Hora a okolí. Při použití vítězných fotografií v oficiálních materiálech a při prezentacích turistické destinace Kutná Hora a okolí bude autor snímku uveden.

Prvních deset fotografií (dle hlasování) z každé kategorie bude veřejně prezentováno a budou přednostně použity při tvorbě propagačních materiálů či prezentačních předmětů. Všechny snímky budou využity pro doplnění fotobanky pro potřeby podpory turismu.

Vaše snímky ve formátu jpeg, tiff a raw, minimálních rozměrů 2 304 x 1 728 pixelů zasílejte do 30. září elektronicky přes www.uschovna. cz na adresu infocentrum @kh.cz nebo doručte osobně do Informačního centra na adrese Palackého náměstí 377, Kutná Hora na vhodném médiu (CD, DVD, flash disk).
Nezapomeňte k vašim snímkům připojit i popisek, vaše jméno, kontaktní adresu a telefon. Do předmětu emailu prosím uveďte název fotografické soutěže (Kutná Hora jedinečná) a kategorii, do níž snímky přihlašujete (Památky x Kulturní akce).