Rada města Kutná Hora ve funkci valné hromady společnosti KH Tebis odvolala Tomáše Pilce z funkce jednatele a to k 5. únoru 2024. Současně byl z funkce předsedy dozorčí rady odvolán Bohuslav Procházka, který Tomáše Pilce od tohoto data na pozici jednatele nahradí. Chybějícího člena v dozorčí radě nově doplní Josef Treml.

„Tyto personální změny jsou důsledkem dlouhodobé nespokojenosti rady města s informovaností ze strany společnosti KH TEBIS a sérií pochybení v rámci řízení organizace,“ řekla bezprostředně po jednání rady radní města Monika Válková.

Společnost KH Tebis s.r.o. je největším výrobcem a dodavatelem tepelné energie ve městě Kutná Hora. Stoprocentním vlastníkem společnosti i celého tepelného hospodářství je město Kutná Hora. Teplo dodává do více jak tří tisíc domácností.

„V příštích měsících očekáváme stabilizaci společnosti, nastavení cílů a kroků, které zmapují stav soustavy a zajištění dodávek tepla obyvatelům,“ doplnil nový člen dozorčí rady Josef Treml s tím, že rada města ve funkci valné hromady následně vypíše výběrové řízení na nového jednatele společnosti.