V záležitosti povolení zvýšení této budovy došlo k nesouladu stanovisek odborů kutnohorského městského úřadu. Vše na vaši žádost vyřešili až radní, kteří proti dostavbě pater neměli námitek. Počítali jste v projektu s tímto hlediskem, jak bude objekt, který je vzhledem k okolní zástavbě jednou tak vysoký, zapadat do krajiny a pohledu na město?

Projekt již od počátku samozřejmě zahrnoval i další vlivy na okolí, nejen aspekty výškové. Na stavebním úřadě jsme od počátku konzultovali podobu i řešení domu, seznámili jsme se s možnostmi výstavby na dané lokalitě dle platného územního plánu (UP).

Uváděné „problematické“ hledisko výšky budovy je značně zavádějící. Jednak není v dané lokalitě naší výstavby stanoveno omezení (dle závazného UP), jednak se objekt možná opticky zdá vyšší, ale to je způsobeno tím, že je oproti ostatním objektům postaven o asi jeden metr výše.

Podle našich studií je výška samotného objektu srovnatelná například s poblíž stojícím starším bytovým domem. Vyhotovená studie zastínění; také nijak neprokazuje nežádoucí vliv na okolní budovy.

Dodatečně jsme na vyžádání Odboru správy majetku promptně vyhotovili a dodali i pohledy na objekt z okolních pohledových bodů. Je patrné, že bytový dům nebude zakrývat pohled na některou důležitou dominantu Kutné Hory popřípadě, že by se budova nevhodně tyčila nad krajinou.

Tyto dálkové pohledové body mohou být navíc v budoucnu zkresleny i tím, že je podle územního plánu v okolí našeho bytového domu plánována výstavba nízkopodlažních rodinných domů, a naše „bytovka“ se mezi nimi bude ztrácet. Na toto jsme si nechali vyhotovit další příslušnou odbornou studii.

Kdy by měl být objekt dokončen?

Dokončení plánujeme na cca druhou polovinu příštího roku, bude hodně záležet na přízni letošní zimy.

Kolik by v něm mělo být malometrážních bytů a zda budou sloužit k nějakému konkrétnímu účelu, např. pro seniory, jako ubytovna nebo jsou určeny pro komerční prodej nebo pronájem?

V tuto chvíli je plánováno 20 bytů a 2 nebytové prostory. Byty jsou velikosti cca 58m2, většina je dispozic 1+KK a 2+KK. Podle umístění v objektu disponují menší zahrádkou, balkónem či terasou s krásným výhledem. Bytový projekt je plně komerčního charakteru.

Jedná se o rekonstrukci, avšak zvenku vypadá jako novostavba, co bylo tedy zachováno uvnitř a z jakého důvodu?

Díky za kompliment, stavba opravdu na první pohled vypadá jako „nová“. První fází výstavby bylo totiž statické zajištění nevyhovující budovy.

Musela se zpevnit vnitřní konstrukce tak, aby následně vydržela zatížení uvažovanou nástavbou, došlo k přesunu nevyhovujícího schodiště a bylo nutné vyřešit i oblast problematických chátrajících balkónů. Vnější opláštění sice poněkud předběhlo postup stavební činnosti, ale zá roveň umožnilo objekt lépe chránit před nenechavými spoluobčany. V rámci další fáze budou zhotoveny kompletní nové příčky a rozvody, půjde pak opravdu o zcela nový objekt.