Není dne, kdy by policisté nemuseli řešit šoféra, který řídí pod vlivem alkoholu nebo bez řidičského oprávnění. A přitom právě tito lidé pak na silnicích působí jako neřízená střela. „Bohužel tyto případy se objevují v pravidelném intervalu a nelze říci, že by byl patrný pokles tohoto jednání. Policie se proti těmto řidičům snaží postupovat co nejrazantněji,“ popsal situaci na silnicích v regionu Daniel Votroubek z kutnohorského policejního ředitelství.

S příchodem nového silničního zákona jde přitom o trestné činy. „Řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ vyjmenoval Votroubek.

V horní hranici může být opilý řidič odsouzen k odnětí svobody až na tři roky. Za řízení bez platného oprávnění hrozí hříšníkovi nejvíce „pouze“ jednoletý pobyt za mřížemi.

Řidič nadýchal 2,62 promile alkoholu

Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý šestatřicetiletý muž z Podhořan u Ronova.
Krátce před půlnocí na křižovatce ulic Masarykova a Pražská v Čáslavi ho kontrolovali městští strážníci, když řídil osobní vozidlo Fiat Uno.
Po provedení orientační dechové zkoušky se muži zákona nestačili divit. U řidiče naměřili 2,62 promile alkoholu v dechu.

„Lékařskému vyšetření s odběrem krve se řidič podrobit odmítl,“ uvedl Daniel Votroubek z kutnohorského policejního ředitelství. Sdělení podezření z příslušných trestných činů se nevyhnul. Případem se nyní zabývají čáslavští policisté.

Bodované přestupky nebo trestné činy

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

(7 bodů, pokuta ve správ. řízení 25 000–50 000 Kč, zákaz činnosti na 1 až 2 roky. V trestním řízení odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trest, zákaz činnosti 1 rok–10 let)

řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky

(7 bodů, pokuta ve správním řízení 25 000–50 000 Kč. V trestním řízení odnětí svobody až do tří let, zákaz činnosti na 1 - 2 roky)

řidič se přes výzvu podle zvláštního právního předpisu 3f) odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

(7 bodů, pokuta ve správ. řízení 25 000 – 50 000 Kč. Zákaz činnosti na 1 – 2 roky)

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

(6 bodů, pokuta ve správním řízení 10 000–20 000 Kč. Zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok)

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

(6 bodů, pokuta 5 000–10 000 Kč. Zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok)

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče

(5 bodů, 5 000–10 000 Kč. Zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok)

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰

(3 body, pokuta 10 000–20 000 Kč. Zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok)

Trestné činy v dopravě, přestupky a následné postihy

trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky

(1) Kdo, byť z nedbalosti, vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, byl–li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého propuštěn, byl-li za obdobný čin spáchaný pod vlivem návykové látky v posledních dvou letech postižen, způsobil-li takovým činem havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek, spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek.
Novelizace trestního zákona tudíž staví jízdu pod vlivem návykových látek (alkoholu, legálních i nelegálních drog) mezi závažná pochybení s relativně přísnou trestní sazbou. Trestného činu se dopustí nejenom ten, kdo způsobí značnou škodu nebo újmu na zdraví, ale i ten, kdo například řídí automobil ve stavu vylučujícím způsobilost, který si způsobil například požitím alkoholu. Stav vylučující způsobilost je určován v průběhu vyšetřování znalcem a nelze jej zobecnit. Proto platí – pokud se nechcete dopustit trestného činu – žádný alkohol, léky nebo drogy před a v průběhu řízení vozidla.

trestným činem také řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění

Hrozí za něj až 1 rok vězení, peněžitý trest nebo třeba zákaz činnosti až na 10 let.