Školka má tři třídy (Sluníčka, Kuřátka a Broučky). Jedná se o smíšené třídy s dětmi ve věku od tří do šesti let. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí za přítomnosti rodičů.

V suterénu školy je kuchyň a jídelna, do které se jídlo dováží. Třídy v přízemí a patře jsou členité, v podkroví mají děti k dispozici dvě ložnice se sociálním zařízením. V letech 1996 až 1999 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace školky.

Školka má hezkou zahradu se vzrostlou zelení a s velkou možností sportovních a herních aktivit. S dětmi pracuje pět učitelek, o čistotu se starají dvě uklízečky.

„Zaměření mateřské školy je hudebně výtvarné. Obsah předškolního vzdělávacího programu s názvem Barevný rok tvoří různá týdenní témata a zahrnuje roční období, život města, ve kterém děti žijí, přírodu, která je obklopuje, mimořádné události a slavnosti ve školce,“ popsala vedoucí učitelka Hana Kačerovská část aktivit, mezi nimiž jsou třeba také výlety, divadelní představení, karnevaly a podobně.

Předškolní děti navštěvují dva zájmové kroužky – hru na flétnu a výtvarný kroužek Barvínek. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, zároveň jim ale nechávají dostatek času na jejich vlastní hry. Školka také spolupracuje s knihovnou. Knihovnice školku navštěvují s novými knížkami a pohádkami. Děti chodí za pohádkou do divadla či loutkoherci přijíždějí do školky. Nejoblíbenější mezi dětmi bývají půldenní výlety s batůžky na zádech do přírody. Svým neopakovatelným způsobem dokáží prožívat všechny oslavy ve školce – Mikulášská, karneval, Den dětí a další. „Cílem našeho snažení je, aby se dítě do školky těšilo, líbilo se mu tam a odneslo si do dalšího života základní poznatky, na které bude dále navazovat,“ uzavřela vedoucí učitelka.