Zakladatelka a dlouholetá vedoucí tohoto projektu Jindřiška Marková zemřela v říjnu v nedožitých osmasedmdesáti letech. „Tato žena vtiskla akademii punc úspěšnosti, tradice a neotřelosti,“ zdůraznila ředitelka kutnohorského oblastního spolku Českého červeného kříže Věra Nuhlíčková, která se společně s jinou velmi aktivní důchodkyní Olgou Jurkovou rozhodla v sérii přednášek pro dříve narozené občany pokračovat.

První setkání nového ročníku je na programu v úterý 18. listopadu od 15.30 hodin v restauraci hotelu Mědínek. Odpadové hospodářství a jeho řešení v podmínkách města tam přiblíží úřednice Shyamoli Hájková.

„Stárnutí, mění člověka nejen po stránce biologické, ale i psychické a sociální. Izolovanost důchodce od společnosti znamená osamělost a postupnou ztrátu paměti a zúženého myšlení. Neutěšený stav stárnutí se snažíme ovlivnit naším vzdělávacím programem pro seniory,“ uvedla Nuhlíčková.

Vzdělávací cyklus je po celá léta hojně navštěvován a získal oblibu u občanů Kutné Hory a okolí. Největší podíl na tom měla právě Jindřiška Marková. Sama již seniorka vyhledávala schopné lektory pro zajímavé přednášky z různých oborů vždy s vysokou úrovní.

Z důvodu úhrady nezbytných nákladů činí celoroční kurzovné padesát korun.