Jedním z jeho bodů bylo také setkání a debata s Tomášem Trojkem z Ministerstva financí ČR. Trojek v úvodu připomněl dva nejdůležitější právní předpisy, kterými by se majitelé cestovních kanceláří měli řídit – zákon o cenách a vyhláška, kterou se provádí.

Zvláštní důraz kladl Tomáš Trojek na paragraf, zabývající se uváděním výše ceny zájezdů. „Údaj je často uveden menším písmem a nenápadně umístěn, což samo o sobě je již obcházením zákona,“ varoval. Ten dále hovořil o budoucnosti legislativy v cestovním ruchu. Zmínil takzvanou velkou novelu, která přinese nové řešení v zákoně o cenách. „Její schvalování je dlouhodobý proces,“ připomněl s tím, že příprava takového předpisu má několik fází. Vládě by se měla předložit 30. června 2008. “Budeme však muset reagovat také na budoucí rozhodnutí orgánů Evropské unie," dodal.

Reakce na výklad ministerského úřeníka byly rozporuplné. „Očekával jsem, že se dozvím něco konkrétního, pan Trojek však mluvil příliš obecně,“ mračil se jeden z účastníků setkání.