Domov je poskytovatelem sociálních služeb, jeho posláním je vytvořit důstojnou náhradu za domácí prostředí pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém sociálním prostředí, tedy pro seniory a osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Služby jsou určeny zejména obyvatelům kutnohorského regionu, kteří o jejich poskytování požádají.