Děti již nebudou muset překonávat schody s pomocí asistentů či učitelů. Plošinu, která zpřístupní pro tělesně handicapované žáky pavilon, kde se nacházejí tělocvičny, multimediální učebna, školní divadlo, školní knihovna a učebny počítačů, hradí občanské sdružení Cesta životem bez bariér. Toto občanské sdružení získalo finance prostřednictvím grantů a benefičních akcí. Druhou plošinu, kterou bude zpřístupněna školní jídelna, financovalo Město Kutná Hora. Slavnostní spuštění plošin proběhne 3. září, kdy se žáci vrátí do školních lavic.