Jaroslav Dudla
Na škole v přírodě jsem pomáhal Aničce s kočárkem do kopců. Taky sem jí tam třeba odnesl tašky.


Simona Mašínová
Aničce se snažím pomoci třeba ve třídě, když nemůže někde projet, tak jí tam uvolním cestu.


Michal Máslo

Aničce sem pomáhal do schodů nebo na výletech s kočárkem do kopce. Taky sem jí nesl tašku.


Veronika Jiráňová
Pomáhám jí nosit tašku. Když teď chodíme do hudebky, tak chodíme s holkama s ní.

Petr Pešout
Pomáhal sem taky s kočárkem na výletech, ve škole nebo když jsme šli se třídou do divadla.


Sabina Venkrbauerová
Když nebyla ve třídě paní asistentka, tak sem třeba pomohla Aničce vyndat věci z tašky.

Filip Snížek
Když sem měl službu ve škole v šatně, tak sem odnesl Aničce její těžkou tašku do třídy.