„Kvalita vody na všech prověřovaných koupalištích zcela odpovídá hygienickým normám,“ sdělila Hana Kvapilová z oddělení hygieny všeobecné a komunální.

Jan Šmok