Výtěžek sbírky bude použit na speciální výukové programy pro zrakově postižené. Záštitu nad akcí převzala paní hraběnka Mathilda Nostitzová.

Patnáctý říjen je od roku 1964, pod názvem Den bílé hole, mezinárodním svátkem zrakově postižených lidí. Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých.

Člověk, který přišel o svůj zrak, je více či méně odkázán na solidaritu ostatních. Právě tento den je příležitostí rozhlédnout se kolem sebe a projevit účast s nevidomými. Téměř každý z nás si někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu při pohybu poslepu – třeba když na schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře „na slepou bábu“. Žijí však mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí obejít 24 hodin denně. I ty nejobyčejnější činnosti všedního dne pak vyžadují vedle odhodlání, pevné vůle a soustředění také jistou dávku speciálních dovedností.

Cílem projektu je pomoci nevidomým a slabozrakým k maximální samostatnosti a navrácení zpět do běžného života, např. formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, výuky čtení a psaní Braillova bodového písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácviku práce s nimi.

SONS a obecně prospěšné společnosti Tyfloservis a TyfloCentra spolupracují na poskytování komplexní škály služeb pro zrakově postižené na celém území České republiky. Jejich služby zahrnují výuku speciálních dovedností nezbytných pro zrakově postižené, průvodcovské a předčitatelské služby, poradenské služby, nácvik ovládání speciálně upravených počítačů a elektronických pomůcek. Dalšími projekty realizovanými těmito společnostmi jsou podpora zaměstnanosti zrakově postižených, komentované kino, výcvik vodicích psů, odstraňování architektonických bariér (např. zvukové značení přechodů, tramvají, metra nebo speciální dlažba) a také celá škála volnočasových a sportovních aktivit.

Jak podpořit Bílou pastelku?

• zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků v ulicích měst dne 15. října 2008
• kdykoli přispěním do kasiček v podobě černého vodicího psa v obchodech
• zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 30 Kč ve formátu DMS PASTELKA na číslo 87777
• převodem na účet 19-99663399/0800