Několik místních nadšenců společně s pracovníky obecního úřadu si oprášilo znalosti pohádek a vytvořili třináct stanovišť, kde se děti nejen setkaly s pohádkovými postavami, ale zároveň s nimi také soutěžily. Na "strastiplné" cestě je provázelo sladké povzbuzení v pytlíčku, který jim na startu předala hodná víla. V cíli si pak pochutnaly na buřtíku.