Prezentace výsledků ročníkových projektů čekala ve středu na studenty kvarty čáslavského gymnázia. Více jak půlroční práci hodnotila odborná komise složená z třídního učitele, konzultanta projektu a dalšího člena pedagogického sboru. Rozptyl témat byl poměrně široký. Od vysoce odborných elaborátů o karboxylových kyselinách či nízkoenergetických rodinných domech přes témata literární či historická až po reakce na škodlivé společenské jevy jako například násilí na fotbalových stadionech. Někteří studenti se ve své práci věnovali vlastním volnočasovým aktivitám, kvartán Daniel Havlík hovořil například o moderním vojenském sportu, airsoftu.