„Větší snahu vyzkoušet si první pomoc projevily překvapivě děti,“ uvedla Věra Nuhlíčková z ČČK. Jedním z nich byl i osmiletý Kristián Kislinger.