Cílem akce, pořádané za finanční spoluúčasti města oblastním spolkem Českého červeného kříže, je podat široké veřejnosti všech věkových skupin podrobné informace o poskytování první pomoci formou praktických ukázek a bezplatným změřením krevního tlaku, glykémie, tuku v organismu a cholesterolu je informovat o jejich aktuálním zdravotním stavu.

Zvláště seniorům provedou zdravotní sestry domácí péče jmenované úkony a zároveň poradí jak postupovat při zjištění abnormálních hodnot.

Součástí programu bude prezentace a možnost prohlídky zásahové techniky integrovaného záchranného systému.

Den první pomoci a primární prevence zdraví potrvá v sobotu na Palackého náměstí v Kutné Hoře od 9 do 12.30 hodin.