Nyní doběhla lhůta a ze šesti zájemců vybrala komise vítěze, akciovou společnost Česká kapitálová společnost. „Ta je schopna realizovat investice do nových technologií v řádu sta milionů korun a stabilizovat tak cenu tepla na přibližně deset až patnáct let,“ uvedl místostarosta Tomáš Benada.

Měl by do stěžejní městské společnosti vstoupit soukromý partner? Obáváte se vlivu na ceny tepla? Na otázky, i anonymní, přislíbil odpovědět místostarosta. Připojte se k diskusi o teplárenství na stránce, kterou si vytváříte sami. Pište na: reporter.kutnohorsky@denik.cz