Zda se situce v našem regionu nějak liší od stavu, který panuje v celé republice, se podle faráře dá jen těžko určit.

„Nepřistupujeme k prodávání majetku „an blok“. Dodržujeme princip, který nám stanoví církevní zákoník, a to, že v prodeji nemáme být aktivní,“ popsal Bulín vztah církve k majetku. Podle jeho slov to znamená, že nedochází k žádnému vyvěšování seznamů majetku, čekajícího na prodej na internetových stránkách nebo v realitních kancelářích. Neznamená to však, že by se církev prodeji majetku bránila. „Když nás někdo osloví jako pasivního majitele a shodneme se na rozumné ceně, tak nevidím jediný důvod, proč bychom to jako kterýkoli jiný vlastník neprodali,“ dodal Bulín. Jako příklad udává prodej pozemků pro výstavbu automobilky TPCA, kterého se osobně účastnil. „Teď třeba jednám se starostou Červených Pečkek o prodeji nějakého pozemku, přes který má vést vodovod. Má také dojít k určité směně pozemků mezi městem Kolínem a farností,“ zmínil farář další konkrétní příklady. „Byť byla církvi většina majetku zabavena, tak s tím, co jí zůstalo, by měla obchodovat jako kterýkoli rozumný vlastník. To, o co má kdo zájem a co si myslíme, že potřebovat nebudeme, tak je obchodovatelné,“ dodal Bulín.
Jiná situace je podle něj v případě kostelů. Ty se totiž zásadně neprodávají. „Alespoň v naší arcidiecézi,“ dodává Bulín. Přesto ale možnost, jak převést kostely na obce, existuje. Tam, kde o to mají obce zájem a my kostely nemůžeme udržovat – nedá se například předpokládat, že bychom ho do deseti let opravili, tak tam se kostely svěřují obcím zadarmo, vysvětlil Bulín a jako příklad uvedl kostel v Rostoklatech.

Z aktuálních prodejů církevního majetku duchovní uvedl farář prodej fary v Uhlířských Janovicích. Jak ale říká, jde spíš zatím o jakýsi „poloprodej“. „Existuje totiž jakýsi dlouhodobější splátkový kalendář s novým budoucím vlastníkem. To, že je fara prodaná, budeme moci říci až po poslední splátce,“ vysvětlil Bulín. Vyjednávání o prodeji uhlířskojanovické historické fary bylo poměrně dramatické, provázely jej totiž protesty farníků, kterým se záměr nelíbil. Nyní církev ve městě staví nové komunitní centrum.