Bezplatné služby poskytuje každou středu od čtrnácti do sedmnácti hodin (viz. rozhovor níže). Současně s poradenstvím nabízí CIC v Kutné Hoře nízkoprahové kurzy češtiny v prostorách Oblastní charity v Tylově ulici.

Právě sem se chodí několik týdnů učit i Alla Shevchenko, která do Čech přišla před více jak třemi lety z třísettisícového města Sumy na severovýchodě Ukrajiny.

„Na Ukrajině jsem pracovala v bance, tady v Kutné Hoře jsem zatím zaměstnaná jako jeřábnice v ČKD, ale doufám, že když si zlepším češtinu, najdu časem i lepší práci. Kurz mi v tom hodně pomáhá, máme moc šikovnou lektorku,“ pochvalovala si Alla Shevchenko.

Jazykový kurz patří k nejžádanějším službám poskytovaným poradnou, pravidelně se ho účastní kolem deseti lidí. Kurz je otevřen všem cizincům bez rozdílu národnosti či věku, do výuky se mohou zapojit kdykoliv a není nutná žádná znalost češtiny.

Centrum pro integraci cizinců

Občanské sdružení Centrum pro integraci cizinců (CIC) bylo založeno v červnu roku 2003. V dubnu 2004 pak zahájilo činnost jedním projektem pro Prahu a druhým pro celou Českou republiku. Oba se týkaly poskytování poradenství azylantům a cizincům, zejména znevýhodněným zdravotním stavem a věkem. Na jejich základě CIC nejen zahájilo činnost, ale postupně rozšířilo své aktivity i na další skupiny cizinců, začalo nabízet další druhy služeb a postupně se rozrostlo i personálně. V současné době působí na celém území Čech, včetně Kutné Hory. Poskytuje nejen sociální poradenství, ale nabízí a rozvíjí i další aktivity. Za všechny zmiňme alespoň pracovní poradenství, dobrovolnickou službu, vývoj a realizaci takzvaných nízkoprahových kursů češtiny.


Michala Musilová: Často se ptají, co dělat, když mají pracovní vízum a přijdou o práci

Na otázky Kutnohorského deníku odpovídala poradkyně Centra pro integraci cizinců (CIC) Michala Musilová.

Proč jste se rozhodli otevřít pobočku právě v Kutné Hoře?

Otevření pobočky v Kutné Hoře souvisí s rozšířením našich aktivit ve středních Čechách. Střední Čechy jsou hodně provázané s Prahou, cizinci musí většinu svých záležitostí vyřizovat právě tam. Pro střední Čechy nefunguje ale žádné stálé pracoviště, které by cizincům nabídlo jak poradenství, tak třeba vzdělávací akce. Takže to byl hlavní důvod, proč jsme v říjnu 2009 začali působit nejdříve v Kolíně a posléze od poloviny září také v Kutné Hoře. Volba na Kutnou Horu padla i proto, že zde byl o poradenství větší zájem a ukazovala se i potřeba vzdělávacích aktivit. Při hledání stálého místa, kde by nás zájemci o poradenství mohli kontaktovat, jsme navázali spolupráci s Městskou knihovnou Kutná Hora, kde nám vyšli maximálně vstříc. Do budoucna plánujeme i společnou přípravu pořadů o životě cizinců v Čechách pro českou veřejnost.

Jaký je zájem o poradenství mezi cizinci v Kutné Hoře?

V průměru se každou středu, kdy jsme klientům k dispozici v městské knihovně, na nás obrátí se svými problémy dva až tři lidé. Další navštěvují nízkoprahové kurzy českého jazyka, které pořádáme v prostorách Oblastní charity Kutná Hora v Tylově ulici. Hodně zájemců o naše služby na Kutnohorsku je z Vietnamu a ze zemí bývalého Sovětského svazu, Běloruska, Ruska či Ukrajiny. Zajímavé a pozitivní pro nás bylo, že třeba Vietnamci, kteří podle zkušeností z Prahy tvoří spíše uzavřenou komunitu, se o nás začali zajímat a přišli si pro informace.

S jakými problémy se na vás cizinci nejčastěji obracejí?

Je to pochopitelně různé, ale dá se říct, že asi polovina poskytnutých konzultací se týká informací k druhu pobytu, který u nás má cizinec vyřízený. Například přijde člověk, který už u nás žije déle než pět let, měl například pracovní nebo podnikatelské vízum, a hledá informace o tom, jak by si mohl zažádat o trvalý pobyt. Probereme s ním tedy to, co potřebuje splnit, co všechno je potřeba vyplnit a kam se s žádostí obrátit. Časté dotazy směřují samozřejmě také k problematice pracovních víz, což souvisí se současnou situací, vyšší nezaměstnaností, kdy firmy hodně propouštějí. Hlavně se lidé ptají, co musí udělat, když mají pracovní vízum a v době jeho platnosti přijdou o práci. Podobné dotazy se v regionech objevují pochopitelně mnohem častější než třeba v hlavním městě.

Pro koho jsou vaše služby zejména určeny?

Pro cizince, kteří pobývají na území České republiky legálně a mají zde povolený dlouhodobější pobyt. Nepracujeme s lidmi, kteří k nám přijedou jako turisté. Své služby jsme rozšířili i pro skupinu občanů Evropské unie, objevují se často zájemci například z Bulharska či Rumunska. A samozřejmě pracujeme i s azylanty.

Služby poskytujete zdarma, jsou poradci dobrovolníci, a jak jste se vlastně dostala k této práci vy osobně?

To určitě ne, služby poskytují kvalifikovaní sociální pracovníci s odpovídajícím vzděláním. Já jsem se k této práci dostala trošku oklikou, vystudovala jsem původně v Plzni sociální a kulturní antropologii, což je obor zabývající se různými etnickými skupinami a kulturami. Už při studiu jsem pracovala jako dobrovolník v různých neziskových organizacích a hned po škole jsem začala pracovat v Centru pro integraci cizinců.